Et affaldsbjerg fjernet fra naturen

Et tons affald. Så meget er der i den seneste uge indsamlet langs veje og stier i Silkeborg Syd. Svarende til 100 fyldte affaldssække. Eller tre trailere med top.

AffaldGjessø  Resultatet er både godt og skidt. Godt fordi det ved fælles hjælp er lykkedes at rense op mod en tredjedel af stinet og veje, hvor resultatet sidste år kun var cirka 10 %. Men skidt fordi rengøringen efter vinterhalvåret fortsat afslører urimeligt meget skrald, der tankeløst er smidt i naturen.

Søndag den 19. april var den landsdækkende indsamling for Danmarks Naturfrednings-forening. I Silkeborg Syd indsamlede vi fra Gjessø, Bryrup og Them. Og Vrads har allerede været ude og rense deres lokalområde. Opmuntrende var det, at Lokalrådet i Gjessø håndterede deres indsamling, og at De Grønne Spejdere fra Them medvirkede der. Og ikke mindre glædeligt var det, at Gjessø skole og børnehave  samt Bryrup børnehave i ugen op til den nationale indsamlingsdag havde været ude og rense forskellige strækninger i deres nærområde.
image-19-04-15-06-50-5Mon vi kan finde samarbejds-partnere, så vi i 2016 også får renset lokalområderne i Salten Skov, Knudlund, Vinding og Hjøllund??