Liga Syd i forårshumør…

Nu blomstrer frugttræerne og løvet folder sig ud i al sin saftiggrønne skønhed. Så er det vist tiden til at kvittere vores medlemskreds for jeres støtte til Liga Syd. Tak til jer, der med kontingentbetaling medvirker til at finansiere annoncering og eventuelle udgifter i forbindelse med gennemførelse af netværkets aktiviteter. Vi nærer endnu en forhåbning om at nå 50 betalende medlemmer inden sommerferien …… og her i begyndelsen af maj er vi oppe på 38, der hver især har betalt kr. 100 som støttemedlemmer for netværket.

Indsamling af skrald
Forårets aktiviteter har indtil nu haft et grønt skær. Vi har indsamlet skrald langs stinet og grøftekanter. Godt et tons fordelt på lidt mere end 100 sække blev det til, da 60 voksne og en håndfuld børn tog affære i et par timer en forårssøndag i april. Denne gang samarbejdede vi med spejderne i Them, lokalrådet i Gjessø og Jens Bæks gård i Bryrup.

6

Plantebyttedag
Vores plantebyttedag var henlagt til pladsen mellem kirke og forsamlingshus i Vrads i år. Trods regn og blæst var der mødt 10-15 haveentusiaster frem samt en række øvrige medborgere med grønne fingre, der deltog i havefolkets udveksling af planteråd. Mellem 50 og 60 forskellige frøplanter, stauder eller småtræer skiftede ejerskab under seancen.

Fuglestemmetur
I samarbejde med Them menighedsråd havde vi en vellykket fugletur til den nyudsprungne bøgeskov ved Naturskolen på Lystrupmindevej. Under kyndig ledelse af tre yderst kompetente lokale ornitologer blev et par og tyve deltagere indviet i, hvordan de talrige sangstemmer fra fuglekoret kan decifreres. Morgenturen sluttede med fælles morgenbord i menighedshuset i Them, hvor vore guider repeterede fuglestemmer fra mødte sangfugle via smartphone og lydbog.

IMG_2822

Æblemostelaug
I løbet af foråret har vi været i gang med at samle æbleproducenter, der måske i fremtiden ønsker at danne et æblemostelaug. Indtil videre har vi været samlet for at lære hinanden at kende. Og for at kunne trække på hinandens viden om dyrkning af frugttræer, bestøvningsforhold og teknikker til mostning såvel som til opbevaring af den liflige saft fra årets frugthøst. I begyndelsen af æbletræernes blomstringsperiode besøgte vi sammen Kristians æbleskov i Klovborg. Her sluttede vi af med prøvesmagning af forskellige slags æblecider og most.

Loppemarked mm
De beskrevne aktiviteter har primært henvendt sig til naturinteresserede. Nok mest fordi initiativkredsen bag Liga Syd alle deler glæden ved vores fælles natur. Men vi har dog ambitioner om med tiden at udvide vores virkefelt. Vi har derfor også forsøgt os med en caféaften for dialog om stort og småt i vores lokalområde. Og vi har også blandet os i forårets hotte lokalpolitiske debat omkring den fremtidige placering af et medborgerhus eller kulturhus i Silkeborg Syd. Endelig er vi i færd med at stable et loppemarked på benene. Det afvikles lørdag den 13. juni ….. du kan stadig nå at donere effekter.

For øjeblikket er vi i færd med at sammensætte vores aktivitetsprogram for efterårssæsonen. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har ideer til aktiviteter, der ligger dig på sinde – og som kan styrke fællesskaber og sammenhængskraft i Silkeborg Syd.

Mange hilsner / god sommer …………….. Stig Skovbo
På vegne af bestyrelsen for Liga Syd

Et affaldsbjerg fjernet fra naturen

Et tons affald. Så meget er der i den seneste uge indsamlet langs veje og stier i Silkeborg Syd. Svarende til 100 fyldte affaldssække. Eller tre trailere med top.

AffaldGjessø  Resultatet er både godt og skidt. Godt fordi det ved fælles hjælp er lykkedes at rense op mod en tredjedel af stinet og veje, hvor resultatet sidste år kun var cirka 10 %. Men skidt fordi rengøringen efter vinterhalvåret fortsat afslører urimeligt meget skrald, der tankeløst er smidt i naturen.

Søndag den 19. april var den landsdækkende indsamling for Danmarks Naturfrednings-forening. I Silkeborg Syd indsamlede vi fra Gjessø, Bryrup og Them. Og Vrads har allerede været ude og rense deres lokalområde. Opmuntrende var det, at Lokalrådet i Gjessø håndterede deres indsamling, og at De Grønne Spejdere fra Them medvirkede der. Og ikke mindre glædeligt var det, at Gjessø skole og børnehave  samt Bryrup børnehave i ugen op til den nationale indsamlingsdag havde været ude og rense forskellige strækninger i deres nærområde.
image-19-04-15-06-50-5Mon vi kan finde samarbejds-partnere, så vi i 2016 også får renset lokalområderne i Salten Skov, Knudlund, Vinding og Hjøllund??

En vinder er fundet!

Fotokonkurrencen er nu slut og vi har valgt et vinderbillede.
Billedet er indsendt af Jeppe Kjems fra Gjessø som skriver: “Estrid på 12 måneder nyder sommerlivet i haven ved søen i Gjessø, i mens de store børn bader i søen baggrunden.” Billedet viser en fin lille historie om en lille pige som nyder at observere sine større søskende, og samtidig hvilken smuk natur vi har omkring os. Familieliv i Silkeborg Syd.
Vinderen vil blive kontaktet direkte.
Estrid i Gjessø

Liga Syd er blevet en forening…

Liga Syd har forvandlet sig fra et løst netværksinitiativ til en forening i Silkeborg Syd

Onsdag den 14. januar havde vi stiftende generalforsamling i Liga Syd. Her besluttede de 20 fremmødte at omforme netværksinitiativet til en forening med vedtægter og bestyrelse. Det betyder konkret, at vores tidligere ”trojka” nu afløses af en bestyrelse med 7 valgte medlemmer.

På generalforsamlingen blev Helle Søndergaard, Hanne Steenberg, Henrik Jacobsen, Ole Thorup, Torben Hansen, Ove Hjort og Stig Skovbo valgt ind som bestyrelsesmedlemmer. Som suppleanter står Line Streit og Jens Muff.

I vedtægterne beskrives formålet for Liga Syd: “- vi vil styrke lokale fællesskaber, udøve medborgerskab og supplere, understøtte, inspirere og skabe samspil med andre aktører i Silkeborg Syd. ”

Samtidig blev det besluttet at opkræve et årligt kontingent på kr. 100 for medlemskab af foreningen. Både enkeltpersoner, foreninger og virksomheder kan tegne medlemskab af foreningen. De indkomne indtægter påtænkes anvendt til dækning af udgifter ved gennemførelse af aktiviteter i regi af Liga Syd.

Du kan tegne medlemskab af foreningen i Medborgerhuset Toftebjerg eller på vores hjemmeside www.ligasyd.dk

Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrelsesmøde tirsdag den 20. januar med et formandskab bestående af Stig Skovbo (formand) og Henrik Jacobsen (næstformand).
Hanne Steenberg blev valgt som kasserer.

Samtidig blev aktivitetsprogrammet for Liga Syd i første halvår 2015 vedtaget.
Du kan også finde beskrivelser af halvårets aktiviteter på www.ligasyd.dk

Godt nytår til alle.

Fotokonkurrence

“Familieliv i Silkeborg Syd” er titlen på den fotokonkurrence Liga Syd har valgt at udskrive. Fotografér din egen familie på tur, eller vær med når der er arrangementer for familier.
Eneste krav er at billedet er taget i Silkeborg Syd og at fotografen bor i området.

Det er din definition af en familie, og dit syn på lokalområdet vi søger, så bryd gerne de gængse opfattelser af familiesammensætning i dette projekt. Du kan evt. tage billedet ved et lokal-arrangement i området, eller på en hyggelig familietur i området. Få en sjov og kreativ dag ud af det med familien, du kan f.eks. gøre det til et familie projekt at skabe jeres billede i fællesskab. Og husk familier er ikke kun børnefamilier!

Vinderbilledet, samt et udvalg af de deltagende billeder, vil efter konkurrencens afslutning kunne ses på hjemmesiden www.ligasyd.dk

Billedet vedhæftes en mail og sendes til Liga Syd. Husk at skrive navn, adresse, tlf nr og mailadresse på fotografen.

Billederne skal være os i hænde senest fredag den 20. februar kl. 12.
Vi har valgt at udsætte fristen for indsendelse af billeder til den 20. marts 2015.

Når du indsender et billede til konkurrencen giver du automatisk tilladelse til at vi må bruge billedet på vores hjemmeside.

Gevinsten er et gavekort på 500 kr. til Café Toftebjerg i Medborgerhuset, hvor vinderen kan invitere sin familie med ud at spise.
Der vil blive nedsat et uvildigt dommerpanel af lokale fotoelskere.

Efterlysning af bands

De unge Seniorer søger bands, der spiller 60’er og 70’er musik, og som vil bruge en øveaften med publikum i Toftebjerg Medborgerhus i Them.
Kontakt: Karin Søby, tlf. 29932364 eller Karin Fjeldberg, tlf. 23652375

Fotos

Vi har modtaget nogle skønne billeder fra området, som vi gerne vil vise her på siden. Tak til Stig Skovbo og Johannes Herskind for billedmateriale.

Liga Syd’s 1. nyhedsbrev!

Kære alle jer som har ønsket at modtage nyhedsbrevet fra Liga Syd.

Allerførst en stor tak for jeres opbakning. Vi er kommet rigtig fint fra start takket være jeres engagement og velvilje.
2 arrangementer i foråret og sidst med løvfaldsmiddagen, som bragte 43 glade Liga Syd-støtter til huse. Overskudet fra aftenen rundede 8000 kr. som er en rigtig god starthjælp for Liga Syd. Der skal også lyde en stor tak til dem der var så rare at sponsere råvarerne til middagen samt til kok Lars Korshøj, som sponserede sin kostbare tid og fik aftenen til at munde ud i en skøn smagsoplevelse. (Se billeder fra aftenen her.)
Under løvfaldsmiddagen fløj der tanker omkring hvad Liga Syd fremover kan bruges til. Herunder de forslag som pt. ligger åbne:

-En Liga Syd Café 1 gang om måneden for samvær/idéudveksling
-Gamle viser med forfattere og komponister ”Johannes”
-Julebelysning
-Streamers i bilernes bagrude
-Sangaftner
-Fælles fugletur både her og der
-Svampetur med fælles tilberedning bagefter
-”Liga Syd Globetrotter” Rejseinformation, inspiration
-Hvordan laver man en kompost
-Bytte grønne vækster dag, én gang årligt
-Stort loppemarked
-Messe for lokale producenter
-Velkomstaktivitet for tilflyttere
-Fotokonkurrence “Træer i Silkeborg Syd”
-Turforslag i lokalområdet
-Moste-laug for æbleproducenter

Vi kigger nærmere på alle indkomne forslag og modtager gerne flere gode idéer. Vi vil i kommende arrangementer fokusere på fællesskabsaspektet, og at vi gør noget sammen. Vi ønsker at alle Liga Syd interesserede føler sig som en del af projektet og har lyst til at bidrage til de fælles aktiviteter.

Hjemmesiden ligasyd.dk er i luften og den vil udvikle sig med tiden. Der er i øjeblikket tanker om et historisk hjørne samt et “grønt” hjørne med artikler om naturen omkring os. Derudover indeholder hjemmesiden en kalender som kan rumme alle Silkeborgs Syds offentlige arrangementer. Det forventes at arrangøren/foreningen/virksomheden har base i lokalområdet. Har I et arrangement kan I tilmelde det via hjemmsiden.

Og til slut et stort X i kalenderen onsdag den 14. januar hvor I inviteres til Ligas Syds officielle stiftende generalforsamling.

Rigtig dejlig november til jer alle.

Haveambassadør

Vi er i Liga syd blevet opfordret til at gøre lidt reklame for kurset til Haveambassadør. Vi synes idéen er god og ser en stor styrke i at have et lokalt netværk af haveentusiaster. Derfor hvis du kan og vil noget særligt med dine grønne hænder så se mere her.

Velkommen til ligasyd.dk

Liga Syd har fokus på at styrke fællesskaber og derved gøre det mere sjovt at bo i Silkeborg Syd. Netværk og nye fællesskaber er midlet, tror vi.

ligasyd.dk skal hjælpe med at knytte bånd og gøre det nemt og overskueligt at navigere i eksisterende og nye aktivitetstilbud i lokalområdet.

Liga Syd tilbyder at annoncere jeres arrangementer i et forum som samler de tilbud som er i Silkeborg Syd.

Vil I også være med?
Gå ind på hjemmesiden under kalender og klik på den blå bjælke øverst på siden. Udfyld og send formularen så fyldestgørende som muligt. Vi sørger for at det kommer på siden indenfor 3 hverdage.

1 2 3 4