Byrådet kan bindes af folkeafstemning

Byrådet har anerkendt, at en folkeafstemning kan binde byrådet i lokale spørgsmål. SF har rejst spørgsmålet for at klargøre kommunens regelsæt for, hvordan et sådant krav skal håndteres.

Generelt mener byrådet sig godt “klædt på” til at træffe demokratiske beslutninger på borgernes vegne. Men stiller et byrådsmedlem krav om folkeafstemning, skal kravet dels varsles i god tid inden det pågældende byrådsmøde, dels igangsættes en proces, hvor relevante udvalg skal belyse sagen og de administrativt/økonomiske konsekvenser.

Når byrådet herefter frem til, at folkeafstemningen kan afholdes, skal det ske inden for en 2 måneder.