BYRÅDSFINALE OM VÆKST I OPLANDET, THEM CENTRET OG ET SKOVTÅRN

Byrådsvalget gik ind i finalen, da LigaSyd tirsdag inviterede til kommunens første borgmesterrunde. Det benyttede godt 100 vælgere sig af på Toftebjerg Medborgerhus, hvor der var dækket op til fri debat med 11 af byrådsvalgets spidskandidater.

En debat, som gav tilhørerne klar viden om de enkelte partiers standpunkter på en række emner fra lokale vejløsninger over styrkelse af Regionshospital Silkeborg til en afsluttende “bomb surprise”, da planer om et 40-45 meter højt skovtårn i Løndal Skov blev bragt på bane.

Direkte forespurgt erkendte borgmester Steen Vindum, at han – i fortrolighed – var blevet orienteret om planerne. I dagens udgave af Midtjyllands Avis bekræfter ideens opmand, Christian Bruun, Løndal Skovbrug, at planerne har været luftet, men også skrinlagt igen.

VÆKSTEN SKAL FORDELES
Hele vejen rundt i panelet var der opbakning til, at befolkningsvæksten skal bremses i Silkeborg og overflyttes til oplandet. Netop her i valgåret er der rent faktisk planer for alle bysamfund i Silkeborg Syd. Som Peter Sig Kristensen udtrykte det: Efter en årrække med befolkningsfald i Bryrup og vækst på 8% i Silkeborg.

Hans Okholm, formand for Plan&Vej-udvalget, gav Them Centret det løfte, at der skal laves en helhedsplan for hele centret. Uddybende i pausen forklarede han, at byggeri på Rådhusgrunden IKKE vil berøre centrets p-areal ud over, at evt. lejligheder kan disponere én bilplads pr. bolig. 

Kollektiv trafik var – igen igen – et emne. Denne gang dog med en afsluttende klarhed på, at der næppe sker revolutionerende ændringer i den kommende valgperiode. Dertil er politikere bundet af langtidskontrakter og økonomiske sanktioner, hvis forhold skal ændres. Mest bemærkelsesværdig var Vagn Larsens (Deltagerlisten) forslag, at gøre det gratis at køre med offentlig trafik. Det vil umiddelbart medføre et indtægtstab i kommunekassen på 26 mio. kr.

Videre var debatten rundt områdets forestående udfordringer, når Klima- og Varmeplaner forlanger udfasning af olie- og naturgasfyr. Det rammer 8 ud af 10 boliger i området. Der vil fremadrettet blive afsøgt mulighed for kollektive varmeformer, hvor fjernvarmenettet ikke når ud.

Midtjyllands Avis refererer mødet i dagens udgave og bringer udtalelser af Connie Andersen, Bryrup, Linda Sørensen, Them, Kjeld Mortensen, Virklund, Brian Pedersen, Them, Henning Lassen, Bryrup , og Niels Peter Dalsgård, Salten.  

Borgmesterrunden afsluttede LigaSyds 4 valgmøder, hvor de tre første har haft fokus på 10 af de 13 lokalt opstillede byrådskandidater.