13 lokale kandidater

13 lokale byrådskandidater

Tirsdag har 8.579 vælgere adgang til stemmeboksene de 5 valgsteder i Silkeborg Syd; fordelt på Virklund 2.718, Them 2.884, Bryrup 1.673, Gjessø 892 og Hjøllund 412. Blandt de 113 kandidater på stemmesedlen i byrådsvalget er 13 lokalt bosiddende.

Nyopstillede:
RADIKALE VENSTRE Luis da Silva Martins, Virklund. 44 år. Job hos Jysk Fynske Medier. Formand Virklund Lokalråd og byfest. I bestyrelsen for byens Fritidscenter og Silkeborg Cykelfestival. 
NYE BORGERLIGE Birgit Tyron, Salten. 58 år. Certificeret pengementor og konsulent. Bestyrelsesmedlem Salten Borger- og Grundejerforening og tidl. Knudlund Erhverv, Jyske EMC/DELTA. 
Desuden på samme liste Søren Sørensen, Them. 49 år. Uddannet snedker. SOSU-assistent i kommunalt/regionalt regi.
VENSTRE Ole Krabbe, Them. Opstillet af Silkeborg Venstre. 61 år. Advokat Ret & Råd Advokater, Silkeborg. Tidl. formand Them Hallerne, Them GF og Knudlund Erhvervsforening.
ENHEDSLISTEN Henning Lindberg, Gjessø, 62 år. Maskin- og dataingeniør. Kasserer i Gjessø Forsamlingshus og fritidsmusiker i Old Boys Big Band. 
DANSK FOLKEPARTI opstiller Frank Petersen, Bryrup, og Maja Revsgaard, Bryrup, uden yderligere præsentation.

Byrådsmedlemmer genopstiller:
SOCIALDEMOKRATIET Dorthe Schou Jensen, Virklund. 51 år. I byrådet medlem af Arbejdsmarkedsudvalg (næstformand) og Socialudvalget. Bestyrelsen Virklund Lokalråd, FGU Midtjylland.
VENSTRE Kasper Kragh Thomassen, Gjessø. 37 år. I byrådets udvalg for Plan & Vej, Sundhed & Ældre og Nærdemokrati. Uddannet murer. Formand for Gjessø Ungdomsforening.
ENHEDSLISTEN Peter Sig Kristensen, Bryrup. 48 år. Partiets spidskandidat. I byrådets udvalg for Klima & Miljø, Børn & Unge. Antropolog. Organisationsudvikler hos Enhedslisten. Tidl. formand for Bryrup IF.

Byrådssuppleanter genopstiller
Genopstiller gør også de tre, som valget i 2017 placerede lige uden for mandatfordelingen som suppleanter til byrådet. Alle har været indkaldt i byrådet i denne samling:
RADIKALE VENSTRE Kim Egeskov, Them, 52 år. Pædagogisk leder af Læreruddannelsen i Århus. Formand for Them-Salten Lokalråd. Tidl. leder af Them Aftenskole.
SOCIALISTISK FOLKEPARTI Erik Markvad Jørgensen, Vinding. 69 år. Byrådsmedlem 2009-13. Tidl. formand SID Them og udviklingskonsulent i 3F. Formand Skovlandets Lokalråd og Bevar Birkebo.
VENSTRE Bent Jensen, Them. 65 år. Landmand og mælkeproducent, nu planteavler. Formand Them/Bryrup Venstre gennem 20 år.

  • Partilisterne (Dansk Folkeparti undtaget) opstiller sideordnet. Sideordnet gør, at det alene er de personlige stemmer, som afgør, hvem listen sætter ind i byrådet. 
  • I 2017 var Silkeborg Syd 196 personlige stemmer fra, at også de tre byrådssuppleanter havde fået permanent plads i byrådet. 
  • Derfor stem PERSONLIGT, hvis du vil stemme LOKALT!

På foto fra LigaSyds valgmøder ses fv.: Luis da Silva Martins, Kim Egeskov, Bent Jensen, Peter Sig Kristensen, Dorthe Schou Jensen, Ole Krabbe, Birgit Tyron, Kasper Kragh Thomassen, Erik Markvad Jørgensen og Henning Lindberg

BYRÅDSFINALE OM VÆKST I OPLANDET, THEM CENTRET OG ET SKOVTÅRN

Byrådsvalget gik ind i finalen, da LigaSyd tirsdag inviterede til kommunens første borgmesterrunde. Det benyttede godt 100 vælgere sig af på Toftebjerg Medborgerhus, hvor der var dækket op til fri debat med 11 af byrådsvalgets spidskandidater.

En debat, som gav tilhørerne klar viden om de enkelte partiers standpunkter på en række emner fra lokale vejløsninger over styrkelse af Regionshospital Silkeborg til en afsluttende “bomb surprise”, da planer om et 40-45 meter højt skovtårn i Løndal Skov blev bragt på bane.

Direkte forespurgt erkendte borgmester Steen Vindum, at han – i fortrolighed – var blevet orienteret om planerne. I dagens udgave af Midtjyllands Avis bekræfter ideens opmand, Christian Bruun, Løndal Skovbrug, at planerne har været luftet, men også skrinlagt igen.

VÆKSTEN SKAL FORDELES
Hele vejen rundt i panelet var der opbakning til, at befolkningsvæksten skal bremses i Silkeborg og overflyttes til oplandet. Netop her i valgåret er der rent faktisk planer for alle bysamfund i Silkeborg Syd. Som Peter Sig Kristensen udtrykte det: Efter en årrække med befolkningsfald i Bryrup og vækst på 8% i Silkeborg.

Hans Okholm, formand for Plan&Vej-udvalget, gav Them Centret det løfte, at der skal laves en helhedsplan for hele centret. Uddybende i pausen forklarede han, at byggeri på Rådhusgrunden IKKE vil berøre centrets p-areal ud over, at evt. lejligheder kan disponere én bilplads pr. bolig. 

Kollektiv trafik var – igen igen – et emne. Denne gang dog med en afsluttende klarhed på, at der næppe sker revolutionerende ændringer i den kommende valgperiode. Dertil er politikere bundet af langtidskontrakter og økonomiske sanktioner, hvis forhold skal ændres. Mest bemærkelsesværdig var Vagn Larsens (Deltagerlisten) forslag, at gøre det gratis at køre med offentlig trafik. Det vil umiddelbart medføre et indtægtstab i kommunekassen på 26 mio. kr.

Videre var debatten rundt områdets forestående udfordringer, når Klima- og Varmeplaner forlanger udfasning af olie- og naturgasfyr. Det rammer 8 ud af 10 boliger i området. Der vil fremadrettet blive afsøgt mulighed for kollektive varmeformer, hvor fjernvarmenettet ikke når ud.

Midtjyllands Avis refererer mødet i dagens udgave og bringer udtalelser af Connie Andersen, Bryrup, Linda Sørensen, Them, Kjeld Mortensen, Virklund, Brian Pedersen, Them, Henning Lassen, Bryrup , og Niels Peter Dalsgård, Salten.  

Borgmesterrunden afsluttede LigaSyds 4 valgmøder, hvor de tre første har haft fokus på 10 af de 13 lokalt opstillede byrådskandidater. 

og nu til: BORGMESTERRUNDEN

BLIVER DER RÅD TIL UDVIKLING I OPLANDET ?

Silkeborgs vækst er blevet et hovedtema i valgkampens slutspurt. I byen selv pga. øget trafikintensitet. Og her i oplandet, fordi den stærkere-end-forventede tilflytning og ikke-kalkulerede følgeudgifter til skoler, instutioner og infrastruktur kan blive en bremse på kommunens ambition om, at udvikling skal nå rundt i hele kommunen? 

Netop i valgåret nåede boligudviklingen også til Gjessø og Bryrup. Men bliver det en enlig svale? Det kan blive af- eller bekræftet tirsdag den 26. oktober, når LigaSyd samler valgets  spidskandidater til det, der er LigaSyds sidste valgmøde, men også den kommunale valgkamps første kommunale borgmesterrunde. Den afvikles i Toftebjerg Medborgerhus i Them kl. 19-21.

Her stiller LigaSyd de 13 borgmesteremner spørgsmålene: “Hvor skal pengene komme fra”? og med et glimt i øjet: “Er en skattekrone i Bryrup lige så meget værd som en skattekrone i Silkeborg? Eller er det kun, hvis den bruges i Silkeborg”? Chefredaktør Hans Krabbe, Midtjyllands Avis, leder mødet.

Borgmesterrunden afslutter LigaSyds møderække på fire, hvor de lokalt opstillede byrådskandidater på de tre første har ført dialogen med de lokale vælgere. Den 26. oktober må de vige panelet, men vil dog være til stede under Borgmesterrunden og kan naturligvis kontaktes på mødet.

Borgmesterrundens debatpanel er: Liste A Socialdemokratiet: Helle Gade, liste B Radikale Venstre: Johan Brødsgaard, liste C Konservative: Martin Jakobsen, liste D Nye Borgerlige: Jan Beck-Nielsen, liste F Socialistisk Folkeparti: Hans Okholm, liste I Liberal Alliance: Ragnar-Gwyn Dixen, liste K Kristen-demokraterne: Simon Skals, liste O Dansk Folkeparti: Kuno F. Danielsen, liste V Venstre: Steen Vindum, liste Ø Enhedslisten: Peter Sig Kristensen, liste Å Alternativet: Lars Holstein foruden de enkeltopstillede Carsten Ørum Skytt (liste E) og liste Æ Deltagerlisten: Vagn Larsen.

hvordan skal vores område udvikles?

LigaSyd er nået til sit tredje af 4 valgmøder. På mødet mandag den 11. oktober kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus vil vores lokale byrådskandidater anvise veje til, hvordan vores område udvikler sig frem til 2036?
Det er den tidshorisont, det nye byråd skal lave kommuneplan for. En plan, som langsigtet understøtter områdets byudvikling, skoler, butikker. Anviser løsninger for den kollektive trafik, sikrer arbejdspladser / erhvervsområder, fritids- / ungdoms-tilbud, cykelstier – måske endda (efter 50 års venten) dén mellem Løve og Frisholm), udarbejder en Naturplan Silkeborg Syd m.m.

OLIE OG GAS UDFASES
For områdets boligejere bliver det helt store spørgsmål: Nye varmeløsninger? 8 ud af 10 boligejere i Silkeborg skal finde nye varmekilder, når olie- og naturgasfyr udfases inden 2030. I dag opvarmer naturgas/olie 82% af boligerne i Virklund, 84% i Them, 81% i Salten, 79% i Bryrup og hele 92% i Gjessø.

Her finder du, hvad kommunen peger på for vores område i den aktuelle kommuneplan (klik på linket): 

Bryrup      Gjessø      Them-Salten      Virklund

FIK VI SÅ DANMARKS BEDSTE NÆRDEMOKRATI ?

Svaret får du allerede i morgen, tirsdag den 28. september, når LigaSyd holder sit 2. valgmøde før byrådsvalget i november. På mødet i Toftebjerg Medborgerhus vil lokalområdets 13 kandidater debattere, hvordan nærdemokratiet har udviklet sig siden de 4 sammenbragte kommuner i 2007 lagde til grund for storkommunen, at udviklingen skulle fordeles over hele området og alle bysamfund. Vær med i debatten kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus. Alle er velkomne

Byrådskandidater i Silkeborg Syd er : Fra venstre Luis da Silva Martins, Virklund, Kim Egeskov, Them, Bent Jensen, Them, Peter Sig Kristensen, Bryrup, Dorthe Schou Jensen, Virklund, Ole Krabbe, Them, Birgit Tyron, Salten, Kasper Kragh Thomassen, Gjessø, Erik Markvad Jørgensen, Vinding, og Henning Lindberg, Gjessø. På billedet mangler Ny Borgerliges Søren Sørensen, Them, og Dansk Folkeparti-kandidaterne Maja Revsgaard, Bryrup, og Frank Petersen, Bryrup

Valgmøde nummer 3, mandag 11. oktober, har overskriften: Hvad skal Silkeborg Syd have med i den næste kommuneplan?

Nu 13 byrådskandidater i syd

Vælgerne får mindst 13 lokale kandidater ved byrådsvalget i november. Det er to kandidater mere end ved seneste valg i 2017. Nyeste tilføjede er Enhedslistens Henning Lindberg, Gjessø.
I september og oktober får du lejlighed til at møde dem alle ved flere lejligheder. Første gang allerede nu på tirsdag den 14. september kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus i Them, hvor du ansigt-til-ansigt kan spørge, hvordan de vil tage hånd om kommunens forhold, hvis “de nu gik hen og blev borgmester”.

13 kandidater / 7 lister – sådan ser kandidatlisten for Silkeborg Syd ud:
Tre byrådsmedlemmer:
Liste A – Socialdemokratiet: Dorthe Schou Jensen, Virklund
Liste V – Venstre: Kasper Kragh Thomassen, Gjessø
Liste Ø – Enhedslisten: Peter Sig Kristensen, Bryrup

Tre byrådssuppleanter: 
Liste B – Radikale Venstre: Kim Egeskov, Them 
Liste F – Socialistisk Folkeparti: Erik Markvad Jørgensen, Vinding
Liste V – Venstre: Bent Jensen, Them

Og altså nu syv nyopstillede kandidater:  
Liste B – Radikale Venstre: Luis Da Silva Martins, Virklund
Liste D – Nye Borgerlige: Søren Sørensen, Them
Liste D – Nye Borgerlige: Birgit Tyron, Salten
Liste O – Dansk Folkeparti: Frank Petersen, Bryrup
Liste O – Dansk Folkeparti: Maja Revsgaard, Bryrup
Liste V – Venstre: Ole Krabbe, Flintbjerg, Them
Liste Ø – Enhedslisten: Henning Lindberg, Gjessø  

Ud over mødet tirsdag 14. sept. inviterer LigaSyd til valgdebatter 
tirsdag 28. september, mandag 11. oktober og tirsdag den 26. oktober
Alle møder afholdes på Toftbjerg Medborgerhus i Them fra kl. 19. Fri adgang for alle.

1 2 3 5