Endnu mere natur

Endnu et naturprojekt sættes i søen mellem Vrads-Sepstrup. Igen med velvilling medvirken fra lodsejerens side. Der er tale om et mindre naturområder af høj naturkvalitet. Lodsejeren har sagt ja til uden erstatning, at området omkring en højmose genoprettes. Til gengæld yder Silkeborg kommune de 400.000 kr., som genetableringen vil koste. Tidligere i efteråret blev en genopretning af Sillerup Væld vedtaget (se Liga SydNyt 10)

Nye Bryrup-boliger skal ligge på Kirkevej

Det bliver på det 5.089 kvm. store areal, Kirkevej 5A, at Silkeborg Boligselskab skal opføre sine nye almennyttige lejeboliger. Efter inspektion af flere placeringer i Bryrup har kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg peget på den placering. 

Bryrup boliger, Kirkevej 5


Lokalt har der været flere indvendinger mod den placering, bl.a. at det er “ikke-regulært jordstykke med vanskelige adgangsforhold”. Boligerne er bl.a. tænkt som erstatning til beboere på Egelyvej, hvor Boligselskabets huse må vige for udvidelsen af plejehjemmet. Beboerne selv havde foretrukket arealet på Østervang over for BIF’s klubhuse. 

På Kirkevej 5A er der allerede en godt 10 år gammel lokalplan med mulighed for 8 tæt-lave boliger. En planrevision kan derfor komme på tale. Boligselskabets byggekvote er på 10 boliger.

Supercykelsti til midtbyen

Cyklen som transport blive opprioriteret i den kommunale trafikplan. Derfor vil kommunen binde egnens tidligere jernbaneforbindelser sammen hen over midtbyens cykelnet. Med en investering på 31-38 mio. kr. skal der etableres såkaldt supercykelstier over de næste år. 

Supercykelsti

Prisforskellen afgøres af, om cykelstierne bliver oplyste. Men findes pengene i det kommunale budget, kan der blive tale om supercykelstier til/fra Silkeborg midtby og Funder/Lundflod (Den skæve bane), Skægkær (Kjellerupbanen), Virklund (Bryrup Banen) og Resenbro (Gjern Banen). Ialt godt 30 km.

Cyklistbane til Salten Skov

I den lidt mindre skala vil de 2,3 km Rodelund-Salten Skov i (formentlig) 2021 blive sikret med cykelkantbaner i begge sider. Som andre steder er der tale om en begrænset vejudvidelse (0,25 m), mens cykelkantbanen markeres (opmalet) ind over eksisterende vejareal. Alligevel ventes arbejdet at koste 7 mio. kr.. Kommunens Plan- og Vejudvalg har bedt byrådet om at frigive de 1,8 mio. kr. til projektering.

Cykelbane fra Saltenskov til Rodelund

1 2 3