dyrere vand i hanerne

Det afgående byråd havde mere end 50 punkter på sin sidste dagsordenen. Blandt de væsentlige enmer var vedtagelsen af Helhedsplanen for Gudenåen og de syv kommuner, vandet periodisk oversvømmer. 
Lokalt medførte mødet, at vand og revonation bliver godt 1.000 kr. dyrere pr. husstand næste år. Forhøjelsen faldt ikke umiddelbart i god jord hos den del af byrådet, som følte sig dårligt informeret af Silkeborg Forsyning om, hvorfor en ellers omkostningsneutral kommunal  virksomhed havde brug for ekstraindtægter på 20 mio. kr.
På selve mødet bidrog flere byrådsmedlemmer med forklaringen,
*at forbrugerne nu pålignes kommunens hidtidige andel på 4 mio. kr. for afledning af overfladevand,
* at der skal sikres penge opkøb og beplantning af drikkevandsbeskyttede arealer,
* og endelig at projektering af et (ikke besluttet) nyt renseanlæg skal sikres midler!
Oven i reguleringen af drikkevand og spildevand kommer en forhøjelse af affaldsbehandlingen. Grundgebyret stiger hele 37% til 1.305 kr. pga. krav til ekstra sortering. Modsat nedsættes prisen for afhentning til 905 kr.

Milde gaver til Syd
Byrådets godkendte støtte til flere lokale initiativer: 
Bl.a. 340.000 kr. til Bryrup IF til anlæggelse af en multibane ved fodboldstadion på Østervang. BIF skal selv skaffe et tilsvarende beløb. Multibanen skal støtte BIF’s ønske om “et levende stadion og konstruktive fællesskaber i byen”. 
Virklund Boldklub fik 447.000 kr.  til to baner padeltennis. Klubben rejser selv et tilsvarende beløb. Banerne ventes klar næste forår.
Virklund har i forvejen sikret sig midler fra Nordea og Lokale&Anlægsfonden til Virklund Fællespark, der placeres næste efterår som et aktivitetsområde nær hallen.
Endelig bliver Salten Skov forsamlingshus tilgodeset med 85.000 kr. til nye vinduer. Her vil byrådets kulturudvalg dog give pengene under puljen for tilskud til forsamlingshuse. Derfor udbetales pengene først til februar. 

Det nye byråd har sit første møde mandag den 24. januar. Byrådet har 14 nye medlemmer blandt sine 31 folkevalgte.