Fra erhverv til boliger – Virklund

Byrådet tager senere i måneden stilling til en lokalplan for Mørksøvej-kvarteret, hvor 3,9 ha tidligere erhvervsjord ændrer status til boligformål og gør plads til 35 tætlav-byggeri foruden op mod 100 etageboliger. Efter byrådets behandling (24/2) sendes lokalplanen i 8 ugers offentlig høring.