Fugletur med efterfølgende Gudstjeneste

  • Søndag den 7. maj klokken 06:00
  • Vi mødes hos Bjarne Søballe på Lyngkrogvej 6.

”Morgenstund har guld i mund” – Nu er dagen fuld af sang, og nu er viben kommet… sammen med en masse andre trækfugle.

I år vil vi i lighed med tidligere år gå en tur i området ved Lyngkrog, hvor vi lytter til forårets fugle sang.
Jens Muff Hansen, Jørgen Ballegaard og Henrik Birk vil fortælle om fuglene vi hører, samt fortælle en del upålidelige historier.

Græsset er vådt om morgenen, så husk støvler eller rimeligt vandtæt fodtøj og varmt tøj. Kikkert er ikke nødvendigt men vil være en fordel.

Kaffe og brød koster 20,- kroner.

Turen er arrangeret af Them menighedsråd, Dansk Ornitologisk Forening og Liga Syd.

Vel Mødt