hvordan skal vores område udvikles?

LigaSyd er nået til sit tredje af 4 valgmøder. På mødet mandag den 11. oktober kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus vil vores lokale byrådskandidater anvise veje til, hvordan vores område udvikler sig frem til 2036?
Det er den tidshorisont, det nye byråd skal lave kommuneplan for. En plan, som langsigtet understøtter områdets byudvikling, skoler, butikker. Anviser løsninger for den kollektive trafik, sikrer arbejdspladser / erhvervsområder, fritids- / ungdoms-tilbud, cykelstier – måske endda (efter 50 års venten) dén mellem Løve og Frisholm), udarbejder en Naturplan Silkeborg Syd m.m.

OLIE OG GAS UDFASES
For områdets boligejere bliver det helt store spørgsmål: Nye varmeløsninger? 8 ud af 10 boligejere i Silkeborg skal finde nye varmekilder, når olie- og naturgasfyr udfases inden 2030. I dag opvarmer naturgas/olie 82% af boligerne i Virklund, 84% i Them, 81% i Salten, 79% i Bryrup og hele 92% i Gjessø.

Her finder du, hvad kommunen peger på for vores område i den aktuelle kommuneplan (klik på linket): 

Bryrup      Gjessø      Them-Salten      Virklund