Liga Syd kaster spændetrøjen

Landet løsner forsigtigt på den spændetrøje, som Corona har været for alle. Også for Liga Syds aktiviteter. Men NU: Inden sommerferien vil Liga Syd gennemføre flere af de udskudte arrangementer.

DU KAN SE FREM TIL:

Tirsdag 8. juni kl. 19-21: Generalforsamling (udendørs) i savværksladen ved Lystrupminde Naturskole, Lystrupmindevej 18. Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. Forslag sendes til formand Stig Skovbo, mail: sts@suc.dk senest en uge før

Søndag 13. juni kl. 10-12: Plantebyttedag hos Heidi og Torben Hansen, Frilandsgartneriet “Mathildelund”, Løvevej 48, Bryrup (tv. i Løve-krydset syd for Bryrup. Mathildelund er første gård på højre hånd)

Søndag 13. juni kl. 13.00: Thorsø rundt (10 km i delvis kuperet terræn / Varighed 2 1/2-3 timer). Naturtur m. lokalhistorisk islæt. Start ved Virklund hallen

Mandag den 14. juni kl. 19-21 Toftebjerg Medborgerhus: ”Vildere vidder i dansk natur”. Foredrag og debat v. naturfilosof Rune Engelbrecht Larsen: Kan naturnationalpark-konceptet bruges i Silkeborg Syd? 

Tirsdag den 15. juni kl. 18.30-21: “Skovvandring med fremvisning af naturnær skovdrift”ved skovrider Niels Peter Dalsgård, Salten Langsø Skovdistrikt, og skovfoged Poul Arne Madsen, St. Hjøllund Plantage. Mødested: Lindholmvej 39, 8680 Ry. Max. 40 deltagere. Tilmelding senest 14/6 til lystrupmindevej@gmail.com

Efteråret 2021
Et efterår – uden restriktioner – vil blive den mest aktive nogensinde i borgernetværkets korte historie. Efterårets byder på yderligere en række møder, eksempelvis:  

Torsdag 9. sept.: Skal vi have en naturpark? v. projektleder Svend Aage Westphalen, Friluftsrådet

Tirsdag 21. sept.: Hvad er egentlig det oprindelige vilde Danmark? v. palæontolog Bent Odgaard

Søndag 26. sept.: Liga Syds traditionelle Løvfaldsmiddag

August, september og oktober: Liga Syd og områdets lokalråd gennemfører valgmøder med vores lokalt bosiddende byrådskandidater til valget i november 2021. Mere følger på Liga Syds hjemmeside

Tirsdag 26. oktober: Åbent vælgermøde – Spørg borgmesterkandidaterne: Hvad de vil med Silkeborg kommune de næste 4 år?