Liga Syd reviderer kommuneplan

Beboerne i Silkeborg Syd har nu et halvt år til at beslutte, hvad der er vigtigt for vores lokale udvikling i de næste mange byrådsperioder. Til maj starter kommunen sammenskrivningen af den Kommuneplan, som skal erstatte den eksisterende plan på over 3.500 sider. Heraf fylder vores byområder de 450.

En ny kommuneplan ventes vedtaget ved udgangen af 2020. Derfra vil planen fastlægge udviklingen de næste mange byrådsperioder. Liga Syd vil sammenskrive de tværgående problemstillinger, som er vigtige for Silkeborg Syd eksempelvis offentlig trafik, wifi-dækning, cykelstier, naturpleje etc.

På et første debatmøde på Toftebjerg (billedet) redegjorde områdets 4 lokalråd for, hvilke forhold de enkelte byområder agter at inddrage i revisionen. Dit bidrag er også velkomment – send dine tanker til mail@ligasyd.dk

Debatmøde i Toftebjerg den 29.10.2019