Nye boliger i Bryrup

25/9 Bryrup – Kommunen har tildelt Bryrup en kvote på 10 lejeboliger. I første omgang blev enten Kirkevej 5A eller Skovvænget (skitse) udpeget som byggeareal. Siden har kommunens økonomiudvalg bedt byrådsmedlem Martin Jakobsen sammen med Skovlandets Lokalråd vurdere forslagene sammen med yderligere et par midtby-muligheder.

Dén besigtigelse fandt sted onsdag den 25. september. Når valget er truffet, udarbejdes en lokalplan, og Silkeborg Boligselskab har påtaget sig opgaven at opføre boligerne, der ventes klar sommeren 2021.