Nye Bryrup-boliger skal ligge på Kirkevej

Det bliver på det 5.089 kvm. store areal, Kirkevej 5A, at Silkeborg Boligselskab skal opføre sine nye almennyttige lejeboliger. Efter inspektion af flere placeringer i Bryrup har kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg peget på den placering. 

Bryrup boliger, Kirkevej 5


Lokalt har der været flere indvendinger mod den placering, bl.a. at det er “ikke-regulært jordstykke med vanskelige adgangsforhold”. Boligerne er bl.a. tænkt som erstatning til beboere på Egelyvej, hvor Boligselskabets huse må vige for udvidelsen af plejehjemmet. Beboerne selv havde foretrukket arealet på Østervang over for BIF’s klubhuse. 

På Kirkevej 5A er der allerede en godt 10 år gammel lokalplan med mulighed for 8 tæt-lave boliger. En planrevision kan derfor komme på tale. Boligselskabets byggekvote er på 10 boliger.