Kommunalpolitisk Forum

Svigter vælgerforeningerne det lokale nærdemokrati?

Lokalpolitisk interesserede bør deltage i den debat, Kommunalpolitisk Forum / Liga Syd åbner op for den 9. oktober kl. 19 i Toftebjerg Medborgerhus. Her får de lokale partiforeninger spørgsmålet, om de har svigtet nærdemokratiet?

Se mere her: Liga Syd; her og nu

 

 

Offentlig anerkendelse

Silkeborg kommunens Nærdemokratiudvalg har – efter ansøgning – valgt at støtte Liga Syds nystartede Kommunalpolitisk Forum Silkeborg Syd med 10.000 kr. til “gennemførelse af aktiviteter til fremme af nærdemokrati, aktivt medborgerskab og udvikling af fællesskaber i Silkeborg Syd”.

Formand for Nærdemokratiudvalget Martin Jakobsen siger om beslutningen: “Det er et spændende, tværgående initiativ, der er taget i Syd. Det medvirker til at perspektivere de overordnede problemstillinger. Det kunne godt være en arbejdsform, andre lokalråd også kunne have gavn af”.

 

Tre temamøder i efteråret

Nærdemokratiudvalgets støtte vil medvirke til at gennemføre de temaaftener, Kommunalpolitisk Forum og Liga Syd planlægger for efteråret 2018 om: 

  • Vælgerforeningernes lokalt politiske arbejde
  • Bosætningen i Silkeborg Syd og 
  • Silkeborg Syds Outdoor potentiale.

Følg med på ligasyd.dk for nærmere info efter sommerferien!

Se KPF’s nyhedsbreve her