Nyt kvarter i Them

23/9: Them – Byrådet vedtog lokalplan for 52 huse nord for Frisholm skole og med stinet og vejadgang fra Frisholmparken. Jorden udstykkes (se skitse) af Severus ApS, der ejes af Søren Brønd, søn af Them kommunes mangeårige sognerådsformand, Aage Brønd. Grundene på mellem 750 og 1.400 kvm. ventes klar til byggestart medio 2020.