OBS: Nye regler for tilskud

Kommunens støtte til lokal udvikling, eksempelvis klubhus, spejderhytte m.m., er blevet en så stor succes, at principperne for tildeling ændres.

I 2020 stiller Silkeborg kommune godt 7 mio. kr. til rådighed for såkaldt “lokalt initierede” projekter. Sidste år løb 20 ansøgninger op i nærheden af 10 mio. kr.

Hidtil er tildelingen sket efter “først til mølle”. Nu vil der være 4 årlige udvælgelsesrunder med ansøgningsfrist 15/2, 15/4, 15/8 og 15/10. To måneder senere vil de støttede projekter være udvalgt. Forudsætningen for tilskud er uændret.