Bestyrelsen

Liga Syds bestyrelse 2021 ser således ud:

Formand:
Stig Skovbo, Them
Tlf. 4118 8138
sts@suc.dk

Næstformand:
Henrik Jacobsen, Lystrupminde
Tlf. 2682 4027
lystrupmindevej@gmail.com

Medlemmer:

Jess Hardlei, Virklund
Tlf. 3136 6327
jesshardlei218@gmail.com

Martin Winding, Gjessø
skovbakken8@live.dk

Hanne Gustavussen, Virklund
gustavussenhanne@gmail.com

Suppleanter:
Line Streit

Jens Muff Hansen
jmh@naturplan.dk