Bestyrelsen

Per 20. januar 2016 ser Liga Syds bestyrelse således ud:

Formand:
Stig Skovbo
Tlf. 41 18 81 38
sts@suc.dk

Næstformand:
Henrik Jacobsen
Tlf. 26 82 40 27
lystrupmindevej@gmail.com

Medlemmer:
Ole Thorup
Tlf. 75 75 72 01
olefriisthorup@gmail.com

Helle Søndergaard
Tlf. 40 94 54 21
helles@fritid.tele.dk

Torben Hansen
cebth@herning.dk

Suppleanter:
Hanne Steenberg
Tlf. 40 89 66 71
hst@fibermail.dk

Jens Muff Hansen
jmh@naturplan.dk

Se beretning for 2015 her. 

Se referat af generalforsamling januar 2017 her