Liga Syd er blevet en forening…

Liga Syd har forvandlet sig fra et løst netværksinitiativ til en forening i Silkeborg Syd

Onsdag den 14. januar havde vi stiftende generalforsamling i Liga Syd. Her besluttede de 20 fremmødte at omforme netværksinitiativet til en forening med vedtægter og bestyrelse. Det betyder konkret, at vores tidligere ”trojka” nu afløses af en bestyrelse med 7 valgte medlemmer.

På generalforsamlingen blev Helle Søndergaard, Hanne Steenberg, Henrik Jacobsen, Ole Thorup, Torben Hansen, Ove Hjort og Stig Skovbo valgt ind som bestyrelsesmedlemmer. Som suppleanter står Line Streit og Jens Muff.

I vedtægterne beskrives formålet for Liga Syd: “- vi vil styrke lokale fællesskaber, udøve medborgerskab og supplere, understøtte, inspirere og skabe samspil med andre aktører i Silkeborg Syd. ”

Samtidig blev det besluttet at opkræve et årligt kontingent på kr. 100 for medlemskab af foreningen. Både enkeltpersoner, foreninger og virksomheder kan tegne medlemskab af foreningen. De indkomne indtægter påtænkes anvendt til dækning af udgifter ved gennemførelse af aktiviteter i regi af Liga Syd.

Du kan tegne medlemskab af foreningen i Medborgerhuset Toftebjerg eller på vores hjemmeside www.ligasyd.dk

Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrelsesmøde tirsdag den 20. januar med et formandskab bestående af Stig Skovbo (formand) og Henrik Jacobsen (næstformand).
Hanne Steenberg blev valgt som kasserer.

Samtidig blev aktivitetsprogrammet for Liga Syd i første halvår 2015 vedtaget.
Du kan også finde beskrivelser af halvårets aktiviteter på www.ligasyd.dk

Godt nytår til alle.

Fotokonkurrence

“Familieliv i Silkeborg Syd” er titlen på den fotokonkurrence Liga Syd har valgt at udskrive. Fotografér din egen familie på tur, eller vær med når der er arrangementer for familier.
Eneste krav er at billedet er taget i Silkeborg Syd og at fotografen bor i området.

Det er din definition af en familie, og dit syn på lokalområdet vi søger, så bryd gerne de gængse opfattelser af familiesammensætning i dette projekt. Du kan evt. tage billedet ved et lokal-arrangement i området, eller på en hyggelig familietur i området. Få en sjov og kreativ dag ud af det med familien, du kan f.eks. gøre det til et familie projekt at skabe jeres billede i fællesskab. Og husk familier er ikke kun børnefamilier!

Vinderbilledet, samt et udvalg af de deltagende billeder, vil efter konkurrencens afslutning kunne ses på hjemmesiden www.ligasyd.dk

Billedet vedhæftes en mail og sendes til Liga Syd. Husk at skrive navn, adresse, tlf nr og mailadresse på fotografen.

Billederne skal være os i hænde senest fredag den 20. februar kl. 12.
Vi har valgt at udsætte fristen for indsendelse af billeder til den 20. marts 2015.

Når du indsender et billede til konkurrencen giver du automatisk tilladelse til at vi må bruge billedet på vores hjemmeside.

Gevinsten er et gavekort på 500 kr. til Café Toftebjerg i Medborgerhuset, hvor vinderen kan invitere sin familie med ud at spise.
Der vil blive nedsat et uvildigt dommerpanel af lokale fotoelskere.

Efterlysning af bands

De unge Seniorer søger bands, der spiller 60’er og 70’er musik, og som vil bruge en øveaften med publikum i Toftebjerg Medborgerhus i Them.
Kontakt: Karin Søby, tlf. 29932364 eller Karin Fjeldberg, tlf. 23652375

Fotos

Vi har modtaget nogle skønne billeder fra området, som vi gerne vil vise her på siden. Tak til Stig Skovbo og Johannes Herskind for billedmateriale.

Liga Syd’s 1. nyhedsbrev!

Kære alle jer som har ønsket at modtage nyhedsbrevet fra Liga Syd.

Allerførst en stor tak for jeres opbakning. Vi er kommet rigtig fint fra start takket være jeres engagement og velvilje.
2 arrangementer i foråret og sidst med løvfaldsmiddagen, som bragte 43 glade Liga Syd-støtter til huse. Overskudet fra aftenen rundede 8000 kr. som er en rigtig god starthjælp for Liga Syd. Der skal også lyde en stor tak til dem der var så rare at sponsere råvarerne til middagen samt til kok Lars Korshøj, som sponserede sin kostbare tid og fik aftenen til at munde ud i en skøn smagsoplevelse. (Se billeder fra aftenen her.)
Under løvfaldsmiddagen fløj der tanker omkring hvad Liga Syd fremover kan bruges til. Herunder de forslag som pt. ligger åbne:

-En Liga Syd Café 1 gang om måneden for samvær/idéudveksling
-Gamle viser med forfattere og komponister ”Johannes”
-Julebelysning
-Streamers i bilernes bagrude
-Sangaftner
-Fælles fugletur både her og der
-Svampetur med fælles tilberedning bagefter
-”Liga Syd Globetrotter” Rejseinformation, inspiration
-Hvordan laver man en kompost
-Bytte grønne vækster dag, én gang årligt
-Stort loppemarked
-Messe for lokale producenter
-Velkomstaktivitet for tilflyttere
-Fotokonkurrence “Træer i Silkeborg Syd”
-Turforslag i lokalområdet
-Moste-laug for æbleproducenter

Vi kigger nærmere på alle indkomne forslag og modtager gerne flere gode idéer. Vi vil i kommende arrangementer fokusere på fællesskabsaspektet, og at vi gør noget sammen. Vi ønsker at alle Liga Syd interesserede føler sig som en del af projektet og har lyst til at bidrage til de fælles aktiviteter.

Hjemmesiden ligasyd.dk er i luften og den vil udvikle sig med tiden. Der er i øjeblikket tanker om et historisk hjørne samt et “grønt” hjørne med artikler om naturen omkring os. Derudover indeholder hjemmesiden en kalender som kan rumme alle Silkeborgs Syds offentlige arrangementer. Det forventes at arrangøren/foreningen/virksomheden har base i lokalområdet. Har I et arrangement kan I tilmelde det via hjemmsiden.

Og til slut et stort X i kalenderen onsdag den 14. januar hvor I inviteres til Ligas Syds officielle stiftende generalforsamling.

Rigtig dejlig november til jer alle.

Haveambassadør

Vi er i Liga syd blevet opfordret til at gøre lidt reklame for kurset til Haveambassadør. Vi synes idéen er god og ser en stor styrke i at have et lokalt netværk af haveentusiaster. Derfor hvis du kan og vil noget særligt med dine grønne hænder så se mere her.

Velkommen til ligasyd.dk

Liga Syd har fokus på at styrke fællesskaber og derved gøre det mere sjovt at bo i Silkeborg Syd. Netværk og nye fællesskaber er midlet, tror vi.

ligasyd.dk skal hjælpe med at knytte bånd og gøre det nemt og overskueligt at navigere i eksisterende og nye aktivitetstilbud i lokalområdet.

Liga Syd tilbyder at annoncere jeres arrangementer i et forum som samler de tilbud som er i Silkeborg Syd.

Vil I også være med?
Gå ind på hjemmesiden under kalender og klik på den blå bjælke øverst på siden. Udfyld og send formularen så fyldestgørende som muligt. Vi sørger for at det kommer på siden indenfor 3 hverdage.

Æglæggere købes

3-4 unge æglæggere – gerne spraglede, omgængelige og multietniske – købes.
Henvendelse til Stig Skovbo, Museumsvej 15, Them. Tlf. 41 188 138/ sts@suc.dk

Liga Syd lige nu!

Liga Syd har i øjeblikket fokus på at styrke fællesskaber og derved gøre det mere sjovt at bo i Silkeborg Syd. Netværk og nye fællesskaber er midlet, tror vi.
En hjemmesideportal skal hjælpe med at knytte bånd og gøre det nemt og overskueligt at navigere i eksisterende og nye aktivitetstilbud i lokalområdet.
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har en idé, der falder i tråd med formålet bag Liga Syd.

1 13 14 15