og nu til: BORGMESTERRUNDEN

BLIVER DER RÅD TIL UDVIKLING I OPLANDET ?

Silkeborgs vækst er blevet et hovedtema i valgkampens slutspurt. I byen selv pga. øget trafikintensitet. Og her i oplandet, fordi den stærkere-end-forventede tilflytning og ikke-kalkulerede følgeudgifter til skoler, instutioner og infrastruktur kan blive en bremse på kommunens ambition om, at udvikling skal nå rundt i hele kommunen? 

Netop i valgåret nåede boligudviklingen også til Gjessø og Bryrup. Men bliver det en enlig svale? Det kan blive af- eller bekræftet tirsdag den 26. oktober, når LigaSyd samler valgets  spidskandidater til det, der er LigaSyds sidste valgmøde, men også den kommunale valgkamps første kommunale borgmesterrunde. Den afvikles i Toftebjerg Medborgerhus i Them kl. 19-21.

Her stiller LigaSyd de 13 borgmesteremner spørgsmålene: “Hvor skal pengene komme fra”? og med et glimt i øjet: “Er en skattekrone i Bryrup lige så meget værd som en skattekrone i Silkeborg? Eller er det kun, hvis den bruges i Silkeborg”? Chefredaktør Hans Krabbe, Midtjyllands Avis, leder mødet.

Borgmesterrunden afslutter LigaSyds møderække på fire, hvor de lokalt opstillede byrådskandidater på de tre første har ført dialogen med de lokale vælgere. Den 26. oktober må de vige panelet, men vil dog være til stede under Borgmesterrunden og kan naturligvis kontaktes på mødet.

Borgmesterrundens debatpanel er: Liste A Socialdemokratiet: Helle Gade, liste B Radikale Venstre: Johan Brødsgaard, liste C Konservative: Martin Jakobsen, liste D Nye Borgerlige: Jan Beck-Nielsen, liste F Socialistisk Folkeparti: Hans Okholm, liste I Liberal Alliance: Ragnar-Gwyn Dixen, liste K Kristen-demokraterne: Simon Skals, liste O Dansk Folkeparti: Kuno F. Danielsen, liste V Venstre: Steen Vindum, liste Ø Enhedslisten: Peter Sig Kristensen, liste Å Alternativet: Lars Holstein foruden de enkeltopstillede Carsten Ørum Skytt (liste E) og liste Æ Deltagerlisten: Vagn Larsen.

hvordan skal vores område udvikles?

LigaSyd er nået til sit tredje af 4 valgmøder. På mødet mandag den 11. oktober kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus vil vores lokale byrådskandidater anvise veje til, hvordan vores område udvikler sig frem til 2036?
Det er den tidshorisont, det nye byråd skal lave kommuneplan for. En plan, som langsigtet understøtter områdets byudvikling, skoler, butikker. Anviser løsninger for den kollektive trafik, sikrer arbejdspladser / erhvervsområder, fritids- / ungdoms-tilbud, cykelstier – måske endda (efter 50 års venten) dén mellem Løve og Frisholm), udarbejder en Naturplan Silkeborg Syd m.m.

OLIE OG GAS UDFASES
For områdets boligejere bliver det helt store spørgsmål: Nye varmeløsninger? 8 ud af 10 boligejere i Silkeborg skal finde nye varmekilder, når olie- og naturgasfyr udfases inden 2030. I dag opvarmer naturgas/olie 82% af boligerne i Virklund, 84% i Them, 81% i Salten, 79% i Bryrup og hele 92% i Gjessø.

Her finder du, hvad kommunen peger på for vores område i den aktuelle kommuneplan (klik på linket): 

Bryrup      Gjessø      Them-Salten      Virklund

FIK VI SÅ DANMARKS BEDSTE NÆRDEMOKRATI ?

Svaret får du allerede i morgen, tirsdag den 28. september, når LigaSyd holder sit 2. valgmøde før byrådsvalget i november. På mødet i Toftebjerg Medborgerhus vil lokalområdets 13 kandidater debattere, hvordan nærdemokratiet har udviklet sig siden de 4 sammenbragte kommuner i 2007 lagde til grund for storkommunen, at udviklingen skulle fordeles over hele området og alle bysamfund. Vær med i debatten kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus. Alle er velkomne

Byrådskandidater i Silkeborg Syd er : Fra venstre Luis da Silva Martins, Virklund, Kim Egeskov, Them, Bent Jensen, Them, Peter Sig Kristensen, Bryrup, Dorthe Schou Jensen, Virklund, Ole Krabbe, Them, Birgit Tyron, Salten, Kasper Kragh Thomassen, Gjessø, Erik Markvad Jørgensen, Vinding, og Henning Lindberg, Gjessø. På billedet mangler Ny Borgerliges Søren Sørensen, Them, og Dansk Folkeparti-kandidaterne Maja Revsgaard, Bryrup, og Frank Petersen, Bryrup

Valgmøde nummer 3, mandag 11. oktober, har overskriften: Hvad skal Silkeborg Syd have med i den næste kommuneplan?

Nu 13 byrådskandidater i syd

Vælgerne får mindst 13 lokale kandidater ved byrådsvalget i november. Det er to kandidater mere end ved seneste valg i 2017. Nyeste tilføjede er Enhedslistens Henning Lindberg, Gjessø.
I september og oktober får du lejlighed til at møde dem alle ved flere lejligheder. Første gang allerede nu på tirsdag den 14. september kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus i Them, hvor du ansigt-til-ansigt kan spørge, hvordan de vil tage hånd om kommunens forhold, hvis “de nu gik hen og blev borgmester”.

13 kandidater / 7 lister – sådan ser kandidatlisten for Silkeborg Syd ud:
Tre byrådsmedlemmer:
Liste A – Socialdemokratiet: Dorthe Schou Jensen, Virklund
Liste V – Venstre: Kasper Kragh Thomassen, Gjessø
Liste Ø – Enhedslisten: Peter Sig Kristensen, Bryrup

Tre byrådssuppleanter: 
Liste B – Radikale Venstre: Kim Egeskov, Them 
Liste F – Socialistisk Folkeparti: Erik Markvad Jørgensen, Vinding
Liste V – Venstre: Bent Jensen, Them

Og altså nu syv nyopstillede kandidater:  
Liste B – Radikale Venstre: Luis Da Silva Martins, Virklund
Liste D – Nye Borgerlige: Søren Sørensen, Them
Liste D – Nye Borgerlige: Birgit Tyron, Salten
Liste O – Dansk Folkeparti: Frank Petersen, Bryrup
Liste O – Dansk Folkeparti: Maja Revsgaard, Bryrup
Liste V – Venstre: Ole Krabbe, Flintbjerg, Them
Liste Ø – Enhedslisten: Henning Lindberg, Gjessø  

Ud over mødet tirsdag 14. sept. inviterer LigaSyd til valgdebatter 
tirsdag 28. september, mandag 11. oktober og tirsdag den 26. oktober
Alle møder afholdes på Toftbjerg Medborgerhus i Them fra kl. 19. Fri adgang for alle.

Mød din lokale byrådskandidat

Silkeborg Syd stiller med 12 kandidater, når byrådsvalget til november skal udpege de 31, der skal styre Silkeborg kommune de næste 4 år. 

Vores lokale 12 kan du møde ansigt-til-ansigt tirsdag den 14. september kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus i Them. Du får lejlighed til spørge til, hvordan de agter at løse forhold, som du mener er skæve her i den sydlige del af storkommunen.

Mødet er det første af 4 arrangeret af LigaSyd. Alle 4 med det  formål at give områdets vælgere et bedre kendskab til de lokale kandidaters politiske standpunkter, inden krydset skal sættes. 

LigaSyd håber, at det vil smitte af på valgets resultat. “Kun” 2.328 vælgere ud af Silkeborg Syds godt 8.500 valgberettigede valgte nemlig i 2017 at stemme lokalt. 

Heldigvis evnede de lokale kandidater også at tiltrække personlige stemmer andre steder i kommunen, så Silkeborg Syd alligevel fik 3 byrådsmedlemmer og 4 suppleanter til byrådet.

Ud over tirsdag 14. september holdes valgmøderne tirsdag 28. september, mandag 11. oktober og tirsdag den 26. oktober. Først og fremmest med fokus på de lokale kandidater. Det sidste møde bliver desuden valgkampens (formentlig) første borgmester-runde med de opstillede partiers spidskandidater i panelet.

12 kandidater / 7 lister

Det er både én kandidat og én partiliste mere end ved valget i 2017!

På kandidatlisten for Silkeborg Syd er

De tre nuværende byrådsmedlemmer: 

Liste A – Socialdemokratiet: Dorthe Schou Jensen, Virklund

Liste V – Venstre: Kasper Kragh Thomassen, Gjessø

Liste Ø – Enhedslisten: Peter Sig Kristensen, Bryrup

Tre af de fire aktuelle byrådssuppleanter: 

Liste B – Radikale Venstre: Kim Egeskov, Them 

Liste F – Socialistisk Folkeparti: Erik Markvad Jørgensen, Vinding

Liste V – Venstre: Bent Jensen, Them

Og altså seks nye kandidater:  

Liste B – Radikale Venstre: Luis Da Silva Martins, Virklund

Liste D – Nye Borgerlige: Søren Sørensen, Them

Liste D – Nye Borgerlige: Birgit Tyron, Salten

Liste O – Dansk Folkeparti: Frank Petersen, Bryrup

Liste O – Dansk Folkeparti: Maja Revsgaard, Bryrup

Liste V – Venstre: Ole Krabbe, Flintbjerg, Them. 

Mødet tirsdag 14. sept. kl. 19 Medborgerhuset Toftebjerg. ALLE er velkomne!

TA’ MED LIGASYD I SEPTEMBER

Havestørrelsen er ikke afgørende, hvis man vil lave en vild have, lød et beroligende råd fra Hanne Gustavussen (th). 18. aug. viste hun LigaSyd rundt i sin egen 5.000 kvm. store have i Vrads

LIGASYD BYDER PÅ 5 ARRANGEMENTER I SEPTEMBER!

VANDRETUR – lørdag 4. september kl. 14 fra Vrads Kirke: NATUREN OMKRING VRADS – ca. 10 km (guidet af Jørn Hjortshøj). Fra kirken tager vi “bagvejen” til de gl. diger, der blev bygget af krigsfanger under Englands-krigen. Vi når Snabe Igelsø, der er en af de sjældne Lobelia-søer uden af- og tilløb. Her udsavede lokale isblokke til eget brug og til Iskælderdalen i Silkeborg. Videre går det til en fantastisk 360 gr. udsigt fra Bøgelund Banke, inden vi via det østlige Vrads Sande vender tilbage til Vrads kirke. Tilmelding ikke nødvendig. Det er gratis at deltage.

NATUR SYD – Skal vi have en naturpark i Silkeborg Syd? – torsdag 9. sept. kl. 19 på Toftebjerg: NATUR SYD fortsætter sin afsøgning af, hvilke naturløsninger der er at foretrække i vores store og naturrige område. Denne aften redegør projektleder Svend Aage Westphalen for Friluftsrådets 10 kriterier for etablering af en naturpark. Fri og gratis adgang. Vær med i debatten efter indlægget

BYRÅDSVALG ’21 – Mød de lokale kandidater – tirsdag den 14. sept. kl. 19 på Toftebjerg: Liga Syds første af 4 valgmøder. Denne aften præsenteres de 11 lokalt opstillede byrådskandidater. Hvem er de? Og hvad vil de, når de kommer i byrådet? Stil dine egne spørgsmål til dem, der skal bestemme den kommunale politik de næste 4 år. Fri adgang – fri debat 

NATUR SYD – Hvad er “vild natur” egentlig? – tirsdag 21. sept. kl. 19 på Toftebjerg: Liga Syd sætter yderligere fokus på begrebet “vild natur”. I juni hørte vi naturfilosof Rune Engelbreth Larsens version. Denne aften giver palæontolog Bent Odgaard sin udlægning af, hvad han mener er Danmarks oprindelige vilde natur. Fri adgang – fri debat

BYRÅDSVALG ‘21 – Fik vi så Danmarks bedste nærdemokrati? – tirsdag 28. sept. kl. 19 Toftebjerg: “Danmarks bedste nærdemokrati? Sådan var løftet, da den større Silkeborg kommune blev dannet i 2007. Er udviklingen så fulgt med i Silkeborg Syd? Og hvad skal Silkeborg Syd have med i den kommuneplan, et nyt byråd skal udarbejde? Hvad mener de lokale byrådskandidater? Hvad mener du? Gratis adgang

PS: Reservér allerede nu beboernetværkets meget hyggelige tradition: Løvfaldsmiddagen 3. okt. Mere information følger…

12 arrangementer i Liga Syds efterår ´21

Liga Syd ligger ikke på den lade side. Dels skal meget indhentes efter Corona-nedlukningen. Derfor blev programmet for efterår 2021 udsendt forleden til medlemskredsen med 11 arrangementer.
Nu er der 12!
Vi håber ikke, der virker for overvældende. Det kan være svært at vælge mellem alle de gode initiativer, som gode folk gerne vil bidrage med i Liga Syd! Du vælger, hvad der tjener dine interesser bedst. Det er gratis at deltage i alle møder!!
Vi ønsker alle en god sommer – og et begivenhedsrigt efterår:

Naturnationalpark – noget for Silkeborg Syd?

Kan skabelse af vild natur gennem hegning, udsætning af store græssere samt stop for jagt og skovhugst være et middel mod forarmelse af naturen og tab af biodiversitet?

I bestræbelserne på at identificere lokale bidrag, der kan afhjælpe klima- og biodiversitetskrisen havde LigaSyd endelig held med at invitere ”opfinderen” af naturkonceptet Naturnationalparker til foredrag og debat om naturkonceptet, som et folketingsflertal nu som en forsøgsordning ønsker etableret på 15 større statsejede arealer.

Rune Engelbrect Larsen er egentlig idehistoriker og filosof. Og måske bedst kendt som naturfotograf og forfatter til en række debatbøger med forslag til at imødegå den igangværende forarming af den danske natur. Ca. 45 naturinteresserede overværede et veldisponeret foredrag flankeret af oplægsholderen egne billeder til illustration af såvel udfordringer som løsningsforslag på naturens vegne.

Naturnationalparkerne tilstræber at sikre arealer, hvor hensynet til naturen kommer først. Naturbeskyttelse går forud for naturbenyttelse – hvad enten vi taler produktionshensyn eller friluftsliv. Med oprettelse af de 15 naturnationalparker og tilsvarende udlæg af ”urørt skov” vil vi i dansk sammenhæng skabe referenceområder, der over tid kan udgøre inspirationskilder for såvel konventionelt drevet skovbrug og andre former for skovdrift.

Med fordrags- og debatmødet har Liga Syd endelig indledt et længe næret ønske om at indsamle viden og inspiration til naturprojektet Natur Syd, der i perioden 2020-22 støttes af Silkeborg Kommune ….. og som sigter mod at foreslå større permanente naturprojekter i Silkeborg Syd.

på feltbesøg med kyndige skovdyrkere

”Naturnær skovbrug” …. udgør dette alternative skovdyrkningsprincip et væsentligt bidrag til begrænsning af klimakrisen og til styrkelse af biodiversiteten i vore skove? Ja, den antagelse er jeg i hvert fald blevet bestyrket i efter besøg hos Niels Peter Dalsgård på hans 20 hektar store eksperimenterende skovareal tæt ved Mossø.

Niels Peter er skovrider for Salten Langsø Skovadministration. Her står han i spidsen for en stab, der plejer og passer mere end 100 skovparceller (8.000 ha) for private skovejere. Fælles for alle er, at de har tilsluttet sig en driftsform, der opererer med vedvarende skovdække i flere etager. Et dyrkningsprincip, der styrker skovklimaet ved at øge luftfugtigheden. Samdyrkning af flere (mange) træarter. Hverken brug af pesticider eller NPK-gødning. Plukhugst og begrænset færdsel af køretøjer i skoven.

Aftenen startede med et velformidlet foredrag midt i Niels Peters private demonstrationsskov. Poul Arne Madsen fra Store Hjøllund Plantage gav en munter og informativ indføring i kampen over flere generationer for at erstatte en artsfattig lynghede med produktiv og varieret blandingsskov på de magre jorder på den midtjyske højderyg vest for isranden.

Bagefter førte Niels Peter os rundt i den etageopdelte skov, hvor selvforyngelse og naturlig konkurrence mellem lys- og skyggetræer erstatter størstedelen af de afdrifter, der kendes fra konventionel skovbrug. Niels Peters skov er yderligere PEFC-certificeret. Det stiller krav om at efterlade dødt ved som levesteder for skovflora og –fauna. Kræver en prioritering af hjemmehørende træarter. Udvikling af stabile skovbryn. Beskyttelse af sjældne arter. Samt en aktiv vildtforvaltning ….. og en række yderligere krav, det ikke lykkedes en vildfaren bybo at fastholde under vandringens bombardement af praktisk viden og overbevisende teori.

I tiden drøftes forskellige naturkoncepter, der kan bidrage til at give nye levesteder for truede arter. Koncepter, der kan medvirke til at binde kulstof, så CO2-forureningen begrænses. Efter skovdialogen føler jeg mig overbevist om, at ”naturnær skovbrug” kan bidrage betydeligt til at begrænse nogle af menneskehedens største nuværende udfordringer – klimakrisen og biodiversitetskrisen.
Erik Nørgaard, Gjessø (foto øverst) Stig Skovbo (tekst+foto)

1 2 3 4 5 20