Pandemien i lokalområdet

Rødel ved Brassø. Foto: Stig Skovbo

Liga Syd udskyder planlagte aktiviteter til efter påske. Corona-pandemiens rasen får nu Liga Syd til at udsætte planlagte aktiviteter til forhåbentlig gennemførelse efter påske – og før sommerferien. Det forudsætter dog, at forårets komme i forening med den igangværende vaccinering betyder, at restriktionerne lettes.

Programmet indeholder foruden foreningens generalforsamling en deltagelse i Skovlandets bosætningsdag i begyndelsen af maj, affaldsindsamling i april samt optaktsmøde til det kommende kommunalvalg i november.

Også en række udsatte aktiviteter i forbindelse med naturprojektet Natur Syd påtænkes gennemført i løbet af forsommeren. Det gælder dels foredrag og debatmøder om ”mere vild natur i Silkeborg Syd” samt guidede naturture i lokalområdet.

Går du med ideer til lokale aktiviteter, der kan styrke sammenhængskraften i Silkeborg Syd, hører vi gerne fra dig. Vi velkommer nye tovholdere for vore aktiviteter, så aktivitetsniveauet kan blomstre, når alle restriktioner er overvundet.

En revideret aktivitetskalender kan du først i februar finde på www.ligasyd.dk
Stig Skovbo