Them-Salten Lokalråd ind i Nærdemokratiudvalget

Medlem af Them-Salten Lokalråd, Søren Olsen, blev på weekendens Nærdemokrati-konference nyvalgt til byrådets Nærdemokratiudvalg. Valget blev foretaget blandt kommunens lokalråd og gælder for de næste 2 år. Søren Olsen afløser tidl. byrådsmedlem Anders Riberholm Henriksen, Grauballe Lokalråd.

Silkeborg Syd er desuden repræsenteret i Nærdemokratiudvalget af Jens Bloch, Liga Syd. Hans embeds-periode udløber til årsskiftet og vil blive genbesat af byrådet.

Nærdemokrati-konferencen for de 28 lokalråd blev i år afholdt i Arena Midt, Kjellerup