Vær med til at redde guldblommen

Rundt omkring i den gl. Them kommune er der utrolig mange naturperler. Omkring 3 km Them by ligger et fredet område, kaldet “Røserne”. En røse er en lille. bunke af sten, og i området ligger en pæn samling af røser fordelt i småhøje.  Sådanne småhøje kaldes rydningsrøser, fordi de består af opsamlede sten fra markerne. I flere af røserne har man fundet keramik fra førromersk jernalder. I det  omkring eller ældre end 2000 år. Ligasyd har tidligere skrevet om stedet: ttp://ligasyd.dk/se-forfaedrenes-spor-dit-eget-naeromraade

Som skrevet dengang er det altså et dejligt mål for en gåtur i omådet, og for naturinteresserede er der masser at se på og opdage. Plantelivet er unikt og svarer til det man finder på overdrev.
Men fra juni og resten af sommeren er der en dominerende plante som tager magten. Og det er ørnebregnen. Silkeborg kommune har forvaltet det fredede område med store slåmaskiner 2 gange hver sommer for at holde ørnebregnen nede. Det har givet gode vilkår for mange planter, bl. a den sjældne “Guldblomme”. Men det er ofte når eller lige før blomstringen er allersmukkest, at denne slåning finder sted. Herved forringes vilkårene for guldblommen betydeligt.

Det har været til stor ærgrelse for de lokale. Derfor har en lille gruppe, bestående af Verner Dalsgård, Hjortsballe, Randi Hansen og Trein Bojsen, Silkeborg og Bent Karkov, Them, lavet en aftale med Silkeborg kommunes naturforvaltning ved Poul Erik Thystrup, om i  juni og august at foretage en manuel bekæmpelse af ørnebregner og pile- og birkekviste ved hjælpe af le og hakke.
Vi har allerede aftale med flere, men vi vil gerne indbyde medlemmer af Ligasyd til også at medvirke til dette. Det kan I gøre ved at skrive en mail til bkarkov@gmail.com eller anmode om optagelse i facebook-gruppen: Hjortsballerøsernes venner.  https://www.facebook.com/groups/308450923923373. Her kan man også se fotos og andet fra stedet og det vil blive meddelt her og på mail på hvilke dage ørnebregne-“massakren” vil finde sted:
På gruppens vegne / Bent Karkov