Vedtagelse af Outdoor Masterplan udskudt yderligere

Besøg ved Sillerup Væld, aug. 2019

I forbindelse med vedtagelse af Silkeborg Kommunes budgetaftale for 2020 er det besluttet at etablere et adhoc udvalg (et såkaldt §17 stk 4-udvalg). I folkemunde kommer udvalget til at hedde ”Outdoor-udvalget”. Et kommissorium for det nye udvalg er under udarbejdelse i flg. kommunens udelivssekretariat. De oplyser samtidig, at etableringen af det nye udvalg vil få som konsekvens, at byrådsbehandlingen af ”udkast til outdoor masterplan”, der har ligget færdig siden juni måned, nu vil blive udskudt til en gang i løbet af 2020.

At strategien bag kommunens selvudnævnelse af ”Silkeborg som outdoor hovedstad” nu udsættes, betyder dog ikke, at konkrete projekter stilles i bero. Tværtimod har kommunen allerede igangsat en række tiltag for at leve op til den glamourøse titel. Blandt lokalt initierede projekter, som budgetaftalen indeholder, har Liga Syd fået tilsagn om midler til et forprojekt, der skal styrke naturformidlingen og afdække mulighederne for større permanente naturprojekter i den del af den midtjyske vildmark, der ligger i Silkeborg Syd.

Henrik Jacobsen & Stig Skovbo