Vi vælter ud i naturen

Corona’en har fået mange af os til at øge turen ud i det grønne. Kan naturen holde til det?

Øget pres på naturen: Her under pandemien kan der spottes parkerede biler snart sagt overalt ved skovveje, stinet og naturområder. Også i det mere tyndtbefolkede Silkeborg Syd. 

Sundhedsmyndighederne må klappe i hænderne. Det er godt for både krop og sjæl. Og mon ikke en øget glæde ved naturoplevelsen på den lange bane vil medvirke til at sikre, at vi værner bedre om naturens værdier og mangfoldigheder?

Men kan naturen holde til det øgede besøgstal? Bliver den vilde flora nedtrampet og vildtet stresset, når horder af ungdommelige festivaldyrkere og vilde adrenalinjunkiere på MTBs nu i afmagt tramper rundt i den midtjyske natur? Entydige svar skal man nok være forsigtige med, men heldigvis er langt de fleste naturbrugere både diciplinerede og velkomne gæster i skovområder såvel som i det åbne land, hvis man lytter til Naturstyrelsens folk og til private lodsejere i det midtjyske. Når altså blot de gæstende naturbrugere respekterer de gældende regler for besøg i naturen.

Hvad må vi – og hvad må vi ikke – som naturgæster? Naturbeskyttelsesloven fastlægger, hvad vi som gæster må i naturen – og hvad vi ikke må – når vi bevæger os rundt i det varierede midtjyske terræn. De fleste af os ved, at vi i private skove skal holde os til menneskeskabte veje og stier, mens vi i statsskove må bevæge os frit i terrænet. Der gælder også skærpede restriktioner for ophold i private skovområder, mens reglerne er mere liberale i statsskovene.

At dyrkede arealer ikke må krydses er også kendt af de fleste. Men mere vanskeligt er det at tolke Naturbeskyttelseslovens regelsæt for, hvordan besøgende gæster må bevæge sig rundt i det åbne udyrkede land. For udyrkede arealer i private skove gælder samme regler, som for de private skove: – kun adgang på menneskeskabte veje og stier. Men for de udyrkede arealer udenfor skovene er der ”fri fladefærdsel” i dagtimerne. Det sidstnævnte gælder dog ikke for hegnede arealer.

Lettere forpustet bliver man som ”regelrytter”, hvis du på forhånd ønsker at kunne Miljøstyrelsens adgangsregler på fingerspidserne. Derfor har LigaSyd aftalt med Silkeborg kommune at gennemføre et offentligt møde, når corona’en klinger af, hvor vi får juridisk hjælp til at navigere i de gældende adgangsregler til naturen.

Natur Syd stadig på vågeblus – Sidst på året 2020 indgik et folketingsflertal en delaftale for finanslovene fra 2021-24 om at investere næsten en milliard kroner i mere urørt skov og etablering af yderligere 13 naturnationalparker. Mon Silkeborg Kommune agter at byde ind på midlerne til sikring af mere vild natur i fremtiden?

I LigaSyd har vi modtaget kommunal støtte til at afdække mulighederne for fremtidige større naturprojekter i Silkeborg Syd. Projektet Natur Syd træder som så meget andet vande lige nu på grund af corona’en. Men vi håber at kunne gennemføre de udsatte foredrag og debatarrangementer fra 2020 inden sommerferien, så naturprojektet kan bidrage med lokale forslag til sådanne naturprojekter. Dertil er det afgørende, at forsamlingsforbudet ophører, så vi igen kan mødes med lodsejere og interesseorganisationer omkring mulige projektforslag.
Bestyrelsen i Liga Syd