Virklund Børnehave bliver dyrere

Byrådet igangsatte i juni en udvidelse af Virklund Børnehave og Troldehøjen med en samlet bevilling på 13 mio. kr. Men det rækker ikke. Børn- og Ungeudvalget skal her i november vurdere en ekstra bevilling på 2,5 mio. kr. Der skal rettes fejl ved eksisterende byggeri, ligesom licitationen over Troldehøjen gav dyrere priser end forventet. Ombygningen vil give plads til pasning af yderligere godt 40 børn.