Vrads / Hjøllund får ny frist

Kommunens Teknik- og Miljøafdeling har erkendt, at “begge renseanlæg (Vrads og Hjøllund, red) er billige i drift og kan fungere flere år endnu”. På den baggrund har kommunens Klima- og Miljøudvalg indstillet sagens videre behandling – for nu!

Teknik og Miljø mener dog fortsat, at “en afskæring” (rørlagt til renseanlægget i Them, red.) på længere sigt vil være en fordel for drikkevandsressourcerne i Hjøllund-området og for Salten Langsø, der modtager spildevandsafledningen via Vrads Bæk. 

Men når begge anlæg engang er udtjente, så’e…??