WoodCon vil kunne udvide

WoodCon i Løve, der producerer træspær, har brug for en ny hal til moderne produktionsudstyr.  Virksomheden har derfor bedt om forhåndstilsagn fra Silkeborg kommune. Her vurderer teknik- og miljøafdelingen, at “der ikke bliver tale om væsentlige ændringer i det bestående miljø” og giver sin anbefaling, når det politiske system skal tage stilling her i november. Produktionshallen vil bl.a. blive bygget på et areal, hvor en eksisterende lagerhal fjernes.