13 lokale kandidater

13 lokale byrådskandidater

Tirsdag har 8.579 vælgere adgang til stemmeboksene de 5 valgsteder i Silkeborg Syd; fordelt på Virklund 2.718, Them 2.884, Bryrup 1.673, Gjessø 892 og Hjøllund 412. Blandt de 113 kandidater på stemmesedlen i byrådsvalget er 13 lokalt bosiddende.

Nyopstillede:
RADIKALE VENSTRE Luis da Silva Martins, Virklund. 44 år. Job hos Jysk Fynske Medier. Formand Virklund Lokalråd og byfest. I bestyrelsen for byens Fritidscenter og Silkeborg Cykelfestival. 
NYE BORGERLIGE Birgit Tyron, Salten. 58 år. Certificeret pengementor og konsulent. Bestyrelsesmedlem Salten Borger- og Grundejerforening og tidl. Knudlund Erhverv, Jyske EMC/DELTA. 
Desuden på samme liste Søren Sørensen, Them. 49 år. Uddannet snedker. SOSU-assistent i kommunalt/regionalt regi.
VENSTRE Ole Krabbe, Them. Opstillet af Silkeborg Venstre. 61 år. Advokat Ret & Råd Advokater, Silkeborg. Tidl. formand Them Hallerne, Them GF og Knudlund Erhvervsforening.
ENHEDSLISTEN Henning Lindberg, Gjessø, 62 år. Maskin- og dataingeniør. Kasserer i Gjessø Forsamlingshus og fritidsmusiker i Old Boys Big Band. 
DANSK FOLKEPARTI opstiller Frank Petersen, Bryrup, og Maja Revsgaard, Bryrup, uden yderligere præsentation.

Byrådsmedlemmer genopstiller:
SOCIALDEMOKRATIET Dorthe Schou Jensen, Virklund. 51 år. I byrådet medlem af Arbejdsmarkedsudvalg (næstformand) og Socialudvalget. Bestyrelsen Virklund Lokalråd, FGU Midtjylland.
VENSTRE Kasper Kragh Thomassen, Gjessø. 37 år. I byrådets udvalg for Plan & Vej, Sundhed & Ældre og Nærdemokrati. Uddannet murer. Formand for Gjessø Ungdomsforening.
ENHEDSLISTEN Peter Sig Kristensen, Bryrup. 48 år. Partiets spidskandidat. I byrådets udvalg for Klima & Miljø, Børn & Unge. Antropolog. Organisationsudvikler hos Enhedslisten. Tidl. formand for Bryrup IF.

Byrådssuppleanter genopstiller
Genopstiller gør også de tre, som valget i 2017 placerede lige uden for mandatfordelingen som suppleanter til byrådet. Alle har været indkaldt i byrådet i denne samling:
RADIKALE VENSTRE Kim Egeskov, Them, 52 år. Pædagogisk leder af Læreruddannelsen i Århus. Formand for Them-Salten Lokalråd. Tidl. leder af Them Aftenskole.
SOCIALISTISK FOLKEPARTI Erik Markvad Jørgensen, Vinding. 69 år. Byrådsmedlem 2009-13. Tidl. formand SID Them og udviklingskonsulent i 3F. Formand Skovlandets Lokalråd og Bevar Birkebo.
VENSTRE Bent Jensen, Them. 65 år. Landmand og mælkeproducent, nu planteavler. Formand Them/Bryrup Venstre gennem 20 år.

  • Partilisterne (Dansk Folkeparti undtaget) opstiller sideordnet. Sideordnet gør, at det alene er de personlige stemmer, som afgør, hvem listen sætter ind i byrådet. 
  • I 2017 var Silkeborg Syd 196 personlige stemmer fra, at også de tre byrådssuppleanter havde fået permanent plads i byrådet. 
  • Derfor stem PERSONLIGT, hvis du vil stemme LOKALT!

På foto fra LigaSyds valgmøder ses fv.: Luis da Silva Martins, Kim Egeskov, Bent Jensen, Peter Sig Kristensen, Dorthe Schou Jensen, Ole Krabbe, Birgit Tyron, Kasper Kragh Thomassen, Erik Markvad Jørgensen og Henning Lindberg