BYRÅDSFINALE OM VÆKST I OPLANDET, THEM CENTRET OG ET SKOVTÅRN

Byrådsvalget gik ind i finalen, da LigaSyd tirsdag inviterede til kommunens første borgmesterrunde. Det benyttede godt 100 vælgere sig af på Toftebjerg Medborgerhus, hvor der var dækket op til fri debat med 11 af byrådsvalgets spidskandidater.

En debat, som gav tilhørerne klar viden om de enkelte partiers standpunkter på en række emner fra lokale vejløsninger over styrkelse af Regionshospital Silkeborg til en afsluttende “bomb surprise”, da planer om et 40-45 meter højt skovtårn i Løndal Skov blev bragt på bane.

Direkte forespurgt erkendte borgmester Steen Vindum, at han – i fortrolighed – var blevet orienteret om planerne. I dagens udgave af Midtjyllands Avis bekræfter ideens opmand, Christian Bruun, Løndal Skovbrug, at planerne har været luftet, men også skrinlagt igen.

VÆKSTEN SKAL FORDELES
Hele vejen rundt i panelet var der opbakning til, at befolkningsvæksten skal bremses i Silkeborg og overflyttes til oplandet. Netop her i valgåret er der rent faktisk planer for alle bysamfund i Silkeborg Syd. Som Peter Sig Kristensen udtrykte det: Efter en årrække med befolkningsfald i Bryrup og vækst på 8% i Silkeborg.

Hans Okholm, formand for Plan&Vej-udvalget, gav Them Centret det løfte, at der skal laves en helhedsplan for hele centret. Uddybende i pausen forklarede han, at byggeri på Rådhusgrunden IKKE vil berøre centrets p-areal ud over, at evt. lejligheder kan disponere én bilplads pr. bolig. 

Kollektiv trafik var – igen igen – et emne. Denne gang dog med en afsluttende klarhed på, at der næppe sker revolutionerende ændringer i den kommende valgperiode. Dertil er politikere bundet af langtidskontrakter og økonomiske sanktioner, hvis forhold skal ændres. Mest bemærkelsesværdig var Vagn Larsens (Deltagerlisten) forslag, at gøre det gratis at køre med offentlig trafik. Det vil umiddelbart medføre et indtægtstab i kommunekassen på 26 mio. kr.

Videre var debatten rundt områdets forestående udfordringer, når Klima- og Varmeplaner forlanger udfasning af olie- og naturgasfyr. Det rammer 8 ud af 10 boliger i området. Der vil fremadrettet blive afsøgt mulighed for kollektive varmeformer, hvor fjernvarmenettet ikke når ud.

Midtjyllands Avis refererer mødet i dagens udgave og bringer udtalelser af Connie Andersen, Bryrup, Linda Sørensen, Them, Kjeld Mortensen, Virklund, Brian Pedersen, Them, Henning Lassen, Bryrup , og Niels Peter Dalsgård, Salten.  

Borgmesterrunden afsluttede LigaSyds 4 valgmøder, hvor de tre første har haft fokus på 10 af de 13 lokalt opstillede byrådskandidater. 

og nu til: BORGMESTERRUNDEN

BLIVER DER RÅD TIL UDVIKLING I OPLANDET ?

Silkeborgs vækst er blevet et hovedtema i valgkampens slutspurt. I byen selv pga. øget trafikintensitet. Og her i oplandet, fordi den stærkere-end-forventede tilflytning og ikke-kalkulerede følgeudgifter til skoler, instutioner og infrastruktur kan blive en bremse på kommunens ambition om, at udvikling skal nå rundt i hele kommunen? 

Netop i valgåret nåede boligudviklingen også til Gjessø og Bryrup. Men bliver det en enlig svale? Det kan blive af- eller bekræftet tirsdag den 26. oktober, når LigaSyd samler valgets  spidskandidater til det, der er LigaSyds sidste valgmøde, men også den kommunale valgkamps første kommunale borgmesterrunde. Den afvikles i Toftebjerg Medborgerhus i Them kl. 19-21.

Her stiller LigaSyd de 13 borgmesteremner spørgsmålene: “Hvor skal pengene komme fra”? og med et glimt i øjet: “Er en skattekrone i Bryrup lige så meget værd som en skattekrone i Silkeborg? Eller er det kun, hvis den bruges i Silkeborg”? Chefredaktør Hans Krabbe, Midtjyllands Avis, leder mødet.

Borgmesterrunden afslutter LigaSyds møderække på fire, hvor de lokalt opstillede byrådskandidater på de tre første har ført dialogen med de lokale vælgere. Den 26. oktober må de vige panelet, men vil dog være til stede under Borgmesterrunden og kan naturligvis kontaktes på mødet.

Borgmesterrundens debatpanel er: Liste A Socialdemokratiet: Helle Gade, liste B Radikale Venstre: Johan Brødsgaard, liste C Konservative: Martin Jakobsen, liste D Nye Borgerlige: Jan Beck-Nielsen, liste F Socialistisk Folkeparti: Hans Okholm, liste I Liberal Alliance: Ragnar-Gwyn Dixen, liste K Kristen-demokraterne: Simon Skals, liste O Dansk Folkeparti: Kuno F. Danielsen, liste V Venstre: Steen Vindum, liste Ø Enhedslisten: Peter Sig Kristensen, liste Å Alternativet: Lars Holstein foruden de enkeltopstillede Carsten Ørum Skytt (liste E) og liste Æ Deltagerlisten: Vagn Larsen.

hvordan skal vores område udvikles?

LigaSyd er nået til sit tredje af 4 valgmøder. På mødet mandag den 11. oktober kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus vil vores lokale byrådskandidater anvise veje til, hvordan vores område udvikler sig frem til 2036?
Det er den tidshorisont, det nye byråd skal lave kommuneplan for. En plan, som langsigtet understøtter områdets byudvikling, skoler, butikker. Anviser løsninger for den kollektive trafik, sikrer arbejdspladser / erhvervsområder, fritids- / ungdoms-tilbud, cykelstier – måske endda (efter 50 års venten) dén mellem Løve og Frisholm), udarbejder en Naturplan Silkeborg Syd m.m.

OLIE OG GAS UDFASES
For områdets boligejere bliver det helt store spørgsmål: Nye varmeløsninger? 8 ud af 10 boligejere i Silkeborg skal finde nye varmekilder, når olie- og naturgasfyr udfases inden 2030. I dag opvarmer naturgas/olie 82% af boligerne i Virklund, 84% i Them, 81% i Salten, 79% i Bryrup og hele 92% i Gjessø.

Her finder du, hvad kommunen peger på for vores område i den aktuelle kommuneplan (klik på linket): 

Bryrup      Gjessø      Them-Salten      Virklund

FIK VI SÅ DANMARKS BEDSTE NÆRDEMOKRATI ?

Svaret får du allerede i morgen, tirsdag den 28. september, når LigaSyd holder sit 2. valgmøde før byrådsvalget i november. På mødet i Toftebjerg Medborgerhus vil lokalområdets 13 kandidater debattere, hvordan nærdemokratiet har udviklet sig siden de 4 sammenbragte kommuner i 2007 lagde til grund for storkommunen, at udviklingen skulle fordeles over hele området og alle bysamfund. Vær med i debatten kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus. Alle er velkomne

Byrådskandidater i Silkeborg Syd er : Fra venstre Luis da Silva Martins, Virklund, Kim Egeskov, Them, Bent Jensen, Them, Peter Sig Kristensen, Bryrup, Dorthe Schou Jensen, Virklund, Ole Krabbe, Them, Birgit Tyron, Salten, Kasper Kragh Thomassen, Gjessø, Erik Markvad Jørgensen, Vinding, og Henning Lindberg, Gjessø. På billedet mangler Ny Borgerliges Søren Sørensen, Them, og Dansk Folkeparti-kandidaterne Maja Revsgaard, Bryrup, og Frank Petersen, Bryrup

Valgmøde nummer 3, mandag 11. oktober, har overskriften: Hvad skal Silkeborg Syd have med i den næste kommuneplan?

Nu 13 byrådskandidater i syd

Vælgerne får mindst 13 lokale kandidater ved byrådsvalget i november. Det er to kandidater mere end ved seneste valg i 2017. Nyeste tilføjede er Enhedslistens Henning Lindberg, Gjessø.
I september og oktober får du lejlighed til at møde dem alle ved flere lejligheder. Første gang allerede nu på tirsdag den 14. september kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus i Them, hvor du ansigt-til-ansigt kan spørge, hvordan de vil tage hånd om kommunens forhold, hvis “de nu gik hen og blev borgmester”.

13 kandidater / 7 lister – sådan ser kandidatlisten for Silkeborg Syd ud:
Tre byrådsmedlemmer:
Liste A – Socialdemokratiet: Dorthe Schou Jensen, Virklund
Liste V – Venstre: Kasper Kragh Thomassen, Gjessø
Liste Ø – Enhedslisten: Peter Sig Kristensen, Bryrup

Tre byrådssuppleanter: 
Liste B – Radikale Venstre: Kim Egeskov, Them 
Liste F – Socialistisk Folkeparti: Erik Markvad Jørgensen, Vinding
Liste V – Venstre: Bent Jensen, Them

Og altså nu syv nyopstillede kandidater:  
Liste B – Radikale Venstre: Luis Da Silva Martins, Virklund
Liste D – Nye Borgerlige: Søren Sørensen, Them
Liste D – Nye Borgerlige: Birgit Tyron, Salten
Liste O – Dansk Folkeparti: Frank Petersen, Bryrup
Liste O – Dansk Folkeparti: Maja Revsgaard, Bryrup
Liste V – Venstre: Ole Krabbe, Flintbjerg, Them
Liste Ø – Enhedslisten: Henning Lindberg, Gjessø  

Ud over mødet tirsdag 14. sept. inviterer LigaSyd til valgdebatter 
tirsdag 28. september, mandag 11. oktober og tirsdag den 26. oktober
Alle møder afholdes på Toftbjerg Medborgerhus i Them fra kl. 19. Fri adgang for alle.

Mød din lokale byrådskandidat

Silkeborg Syd stiller med 12 kandidater, når byrådsvalget til november skal udpege de 31, der skal styre Silkeborg kommune de næste 4 år. 

Vores lokale 12 kan du møde ansigt-til-ansigt tirsdag den 14. september kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus i Them. Du får lejlighed til spørge til, hvordan de agter at løse forhold, som du mener er skæve her i den sydlige del af storkommunen.

Mødet er det første af 4 arrangeret af LigaSyd. Alle 4 med det  formål at give områdets vælgere et bedre kendskab til de lokale kandidaters politiske standpunkter, inden krydset skal sættes. 

LigaSyd håber, at det vil smitte af på valgets resultat. “Kun” 2.328 vælgere ud af Silkeborg Syds godt 8.500 valgberettigede valgte nemlig i 2017 at stemme lokalt. 

Heldigvis evnede de lokale kandidater også at tiltrække personlige stemmer andre steder i kommunen, så Silkeborg Syd alligevel fik 3 byrådsmedlemmer og 4 suppleanter til byrådet.

Ud over tirsdag 14. september holdes valgmøderne tirsdag 28. september, mandag 11. oktober og tirsdag den 26. oktober. Først og fremmest med fokus på de lokale kandidater. Det sidste møde bliver desuden valgkampens (formentlig) første borgmester-runde med de opstillede partiers spidskandidater i panelet.

12 kandidater / 7 lister

Det er både én kandidat og én partiliste mere end ved valget i 2017!

På kandidatlisten for Silkeborg Syd er

De tre nuværende byrådsmedlemmer: 

Liste A – Socialdemokratiet: Dorthe Schou Jensen, Virklund

Liste V – Venstre: Kasper Kragh Thomassen, Gjessø

Liste Ø – Enhedslisten: Peter Sig Kristensen, Bryrup

Tre af de fire aktuelle byrådssuppleanter: 

Liste B – Radikale Venstre: Kim Egeskov, Them 

Liste F – Socialistisk Folkeparti: Erik Markvad Jørgensen, Vinding

Liste V – Venstre: Bent Jensen, Them

Og altså seks nye kandidater:  

Liste B – Radikale Venstre: Luis Da Silva Martins, Virklund

Liste D – Nye Borgerlige: Søren Sørensen, Them

Liste D – Nye Borgerlige: Birgit Tyron, Salten

Liste O – Dansk Folkeparti: Frank Petersen, Bryrup

Liste O – Dansk Folkeparti: Maja Revsgaard, Bryrup

Liste V – Venstre: Ole Krabbe, Flintbjerg, Them. 

Mødet tirsdag 14. sept. kl. 19 Medborgerhuset Toftebjerg. ALLE er velkomne!

TA’ MED LIGASYD I SEPTEMBER

Havestørrelsen er ikke afgørende, hvis man vil lave en vild have, lød et beroligende råd fra Hanne Gustavussen (th). 18. aug. viste hun LigaSyd rundt i sin egen 5.000 kvm. store have i Vrads

LIGASYD BYDER PÅ 5 ARRANGEMENTER I SEPTEMBER!

VANDRETUR – lørdag 4. september kl. 14 fra Vrads Kirke: NATUREN OMKRING VRADS – ca. 10 km (guidet af Jørn Hjortshøj). Fra kirken tager vi “bagvejen” til de gl. diger, der blev bygget af krigsfanger under Englands-krigen. Vi når Snabe Igelsø, der er en af de sjældne Lobelia-søer uden af- og tilløb. Her udsavede lokale isblokke til eget brug og til Iskælderdalen i Silkeborg. Videre går det til en fantastisk 360 gr. udsigt fra Bøgelund Banke, inden vi via det østlige Vrads Sande vender tilbage til Vrads kirke. Tilmelding ikke nødvendig. Det er gratis at deltage.

NATUR SYD – Skal vi have en naturpark i Silkeborg Syd? – torsdag 9. sept. kl. 19 på Toftebjerg: NATUR SYD fortsætter sin afsøgning af, hvilke naturløsninger der er at foretrække i vores store og naturrige område. Denne aften redegør projektleder Svend Aage Westphalen for Friluftsrådets 10 kriterier for etablering af en naturpark. Fri og gratis adgang. Vær med i debatten efter indlægget

BYRÅDSVALG ’21 – Mød de lokale kandidater – tirsdag den 14. sept. kl. 19 på Toftebjerg: Liga Syds første af 4 valgmøder. Denne aften præsenteres de 11 lokalt opstillede byrådskandidater. Hvem er de? Og hvad vil de, når de kommer i byrådet? Stil dine egne spørgsmål til dem, der skal bestemme den kommunale politik de næste 4 år. Fri adgang – fri debat 

NATUR SYD – Hvad er “vild natur” egentlig? – tirsdag 21. sept. kl. 19 på Toftebjerg: Liga Syd sætter yderligere fokus på begrebet “vild natur”. I juni hørte vi naturfilosof Rune Engelbreth Larsens version. Denne aften giver palæontolog Bent Odgaard sin udlægning af, hvad han mener er Danmarks oprindelige vilde natur. Fri adgang – fri debat

BYRÅDSVALG ‘21 – Fik vi så Danmarks bedste nærdemokrati? – tirsdag 28. sept. kl. 19 Toftebjerg: “Danmarks bedste nærdemokrati? Sådan var løftet, da den større Silkeborg kommune blev dannet i 2007. Er udviklingen så fulgt med i Silkeborg Syd? Og hvad skal Silkeborg Syd have med i den kommuneplan, et nyt byråd skal udarbejde? Hvad mener de lokale byrådskandidater? Hvad mener du? Gratis adgang

PS: Reservér allerede nu beboernetværkets meget hyggelige tradition: Løvfaldsmiddagen 3. okt. Mere information følger…

1 2 3 4 17