Bedre vand

23/9: Salten Å/Thorsø – Byrådet bevilgede 1 mio. kroner til forbedring af vandkvaliteten i Gudenåens opland. Lokalt bl.a. til at forbedre et stryg ved Salten Å, det videre arbejde med at gøre Thorsø fri for alger og tiltag ved Lyngsø, som på sigt kan gøre søen egnet til at bade i.