Byrådsvalget: lykkedes det?

En velbesøgt borgmesterrunde afsluttede LigaSyds valgdebatter på Toftebjerg

Målsætningen var 4-5 pladser i det nye byråd, da LigaSyd medio september tog hul på sine fire valgdebatter op til byrådsvalget.
Indrømmet: Dét delmål blev ikke nået. Valget endte som bekendt status quo med tre byrådsmedlemmer indvalgt og tre suppleanter fra vores område i næste byråd.
Derimod lykkedes det at få flere lokale vælgere til at stemme personligt. I 2017 stemte 2.328 på en lokalt opstillet kandidat. I november var det antal steget til 2.704 – svarende til godt 41% af alle afgivne stemmer i Syd.

FÆRRE VÆLGERE. Det generelle problem for Silkeborg Syd er, at vi ikke kan holde trit med befolkningsudviklingen. Fra 2017 til valget i november faldt områdets andel af kommunens vælgerskare fra 12% til lige under 11,4%.
Denne gang kunne godt 4.500 flere vælgere stemme. Af de nytilkomne bosatte de 96% sig inden for gl. Silkeborg kommunes grænse. KUN 132 nye vælgere flyttede ind i vores område. Kun i gl. Kjellerup kommune var udviklingen værre end her!
Det er grunden til, at LigaSyd har inviteret lokalråd, byrådskandidater og byrådsmedlemmer til i januar at drøfte fælles, kontinuerlige initiativer, som kan være med til at løfte det lokale kandidatur frem mod byrådsvalget i 2025.
Der skal virkelig slås for pladserne i kommende byråd!!