Se forfædrenes spor – i dit eget nærområde

OM RØSERNE I HJORTSBALLE

DR’s store serie om Danmarks historie berørte i afsnit 2 jernalderen, hvor agerbrugerne for alvor havde fået fodfæste i landet.

Lidt uden for Them, i Hjortsballe, kan man stadig se spor af de marker, som jernalderbønderne dyrkede. Eller rettere de sten, som de måtte stable op i bunker for at kunne komme til at pløje med deres plov, arden, og dyrke deres afgrøder.
cof

Lige nu her i foråret, er et godt tidspunkt til at se disse bunker, også kaldet røser, for lige nu er stedet ikke overgroet med langt græs og ørnebregner, som det sker senere på sommeren. Ja man kan endda lige nu se de hvide anemoner som pryder området som det ses herunder, hvor to tydelige røser ses midt i billedet

 

 

Det er takket være en meget tidlig fredning i 1908, at man stadig kan se hvor vore forfædre sled med jorden. Der er ikke endnu fundet spor af bebyggelser, men de har selvfølgelig været der.
Ja, på en stille solskinsdag i midten af april fornemmer man og ser for sit indre blik ligefrem hvordan menneskene måtte slide for at klare til dagen og vejen. Et vers af Johannes V. Jensens vejr om oldbonden kom mig i hu, og sendte en tak til de mennesker, der sørgede for at disse spor stadig kan ses

Hvad hånden former er åndens spor.
Med flint har oldbonden tømret, kriget.
Hver spån, du finder i Danmarks jord
er sjæl af dem der har bygget riget.
Vil selv du fatte
dit væsens rod,
skøn på de skatte,
de efterlod!,

 

oznor

Hver røse er markeret med en oprejst granitsten med påskriften F.M., fredet mindesmærke.

Man mener, agrene blev dyrket fra den tidlige jernalder, dvs. fra 500 fvt., og muligvis tidligere. Jernalderen fortsætter så op til det vi kalder Vikingetiden.

 

 

Stedet er et oplagt mål for en vandretur, og man kan benytte lejligheden til at følge den sti der er angivet på det kort, som Silkeborg kommune har opstillet ved lokaliteten. Her er i øvrigt også en lille parkeringsplads. Man kommer dertil ved fra Them at køre mod Sepstrup ad  Sepstrupvej lige efter man har krydset Naturstien. Ca 2 km fremme drejer man til højre ved det angivne skilt, og følger skiltningen.

Se mere om området her:

http://www.fortidsmindeguide.dk/Hjortsballe.ja003.0.html

cof

Sådan kan det have set ud, når oldtidsbonden gjorde jorden klar til såning

Billede på en informationstavle på stedet

 

 

 

 

 

Forfattet af Bent Karkov