2020-budget: Penge til Natur Syd

Seks af byrådets otte partier står bag den aftale, som skal få kommunens budget 2020 til at hænge sammen. I forliget fremgår det at:

Natur Syd får 75.000 kr. årligt i et 3-årigt projekt (se LigaSyd Nyt 11-2019 ) til et samarbejde mellem Liga Syd og Naturstyrelsen. Der er tale om et forprojekt for en evt. etablering af en naturpark eller større naturprojekt. Parterne er allerede i god dialog; bl.a. om et samspil, der kan styrke naturformidlingen på Lystrupminde Naturskole.

Skolerne får ekstra 15 mio. kr., hvad skolerne i høringsrunden har kvitteret for med tilfredshed. Eksempelvis udtrykt af skolebestyrelsen i Bryrup, der glæder sig over, “at der nu for alvor er sat prop i besparelserne. Pengene falder på et tørt sted”. 

… yderligere giver budgettet ekstra 5 mio. til børnepasning i dagplejen og børneinstitutioner.

Virklund Børnehave bliver dyrere

Byrådet igangsatte i juni en udvidelse af Virklund Børnehave og Troldehøjen med en samlet bevilling på 13 mio. kr. Men det rækker ikke. Børn- og Ungeudvalget skal her i november vurdere en ekstra bevilling på 2,5 mio. kr. Der skal rettes fejl ved eksisterende byggeri, ligesom licitationen over Troldehøjen gav dyrere priser end forventet. Ombygningen vil give plads til pasning af yderligere godt 40 børn.

Flere penge til Them Børnehave

I foråret besluttede byrådet, at Them børnehave og Askehuset skulle være ét børnehus og bevilgede derfor en ombygning af Them Børnehave for at skabe plads til de 0-2 årige. Det er siden afklaret,  at ejendommens stand ikke tillader en ombygning, men kræver en ny tilbygning. Det oprindelige budget på 2 mio. kr. er derfor med byrådets godkendelse fordoblet til 3.95 mio. kr.

Endnu mere natur

Endnu et naturprojekt sættes i søen mellem Vrads-Sepstrup. Igen med velvilling medvirken fra lodsejerens side. Der er tale om et mindre naturområder af høj naturkvalitet. Lodsejeren har sagt ja til uden erstatning, at området omkring en højmose genoprettes. Til gengæld yder Silkeborg kommune de 400.000 kr., som genetableringen vil koste. Tidligere i efteråret blev en genopretning af Sillerup Væld vedtaget (se Liga SydNyt 10)

Nye Bryrup-boliger skal ligge på Kirkevej

Det bliver på det 5.089 kvm. store areal, Kirkevej 5A, at Silkeborg Boligselskab skal opføre sine nye almennyttige lejeboliger. Efter inspektion af flere placeringer i Bryrup har kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg peget på den placering. 

Bryrup boliger, Kirkevej 5


Lokalt har der været flere indvendinger mod den placering, bl.a. at det er “ikke-regulært jordstykke med vanskelige adgangsforhold”. Boligerne er bl.a. tænkt som erstatning til beboere på Egelyvej, hvor Boligselskabets huse må vige for udvidelsen af plejehjemmet. Beboerne selv havde foretrukket arealet på Østervang over for BIF’s klubhuse. 

På Kirkevej 5A er der allerede en godt 10 år gammel lokalplan med mulighed for 8 tæt-lave boliger. En planrevision kan derfor komme på tale. Boligselskabets byggekvote er på 10 boliger.

Supercykelsti til midtbyen

Cyklen som transport blive opprioriteret i den kommunale trafikplan. Derfor vil kommunen binde egnens tidligere jernbaneforbindelser sammen hen over midtbyens cykelnet. Med en investering på 31-38 mio. kr. skal der etableres såkaldt supercykelstier over de næste år. 

Supercykelsti

Prisforskellen afgøres af, om cykelstierne bliver oplyste. Men findes pengene i det kommunale budget, kan der blive tale om supercykelstier til/fra Silkeborg midtby og Funder/Lundflod (Den skæve bane), Skægkær (Kjellerupbanen), Virklund (Bryrup Banen) og Resenbro (Gjern Banen). Ialt godt 30 km.

Cyklistbane til Salten Skov

I den lidt mindre skala vil de 2,3 km Rodelund-Salten Skov i (formentlig) 2021 blive sikret med cykelkantbaner i begge sider. Som andre steder er der tale om en begrænset vejudvidelse (0,25 m), mens cykelkantbanen markeres (opmalet) ind over eksisterende vejareal. Alligevel ventes arbejdet at koste 7 mio. kr.. Kommunens Plan- og Vejudvalg har bedt byrådet om at frigive de 1,8 mio. kr. til projektering.

Cykelbane fra Saltenskov til Rodelund

1 2 3