Et skilt der siger: NATUR giver jo ikke mere natur!

Tolne Narturpark

LigaSyd fik for alvor skubbet Coronaen til side, da Natur Syd-projektet mandag inviterede til debat om naturpark-muligheder omkring Lystrupminde. Noget, som interesserede de mange debativrige fremmødte på Medborgerhuset Toftebjerg!
Kommende debatmøder og naturekskursioner skal på samme måde medvirke til at indsnævre sigtet, når LigaSyd mod årets udgang skal afgive sin indstilling til Silkeborg kommune OM, det er muligt? og HVIS, det er muligt? så HVORDAN en naturpark – eller andre versioner af lokal naturfremme vil kunne tegne sig?

Mandagens møde tog udgangspunkt i Friluftsrådets Naturpark-koncept (se link). Med Tolne Naturpark som eksempel fremhævede Martin Winding, LigaSyd, den exceptionelle enighed blandt de 200 involverede grundejere, der efter ni års forarbejde havde skabt et 2.240 HA stort frirum for naturen. Dog sådan, at lodsejerne i det koncept bevarer retten til at fortsat erhvervsmæssig drift i området. Enigheden er nu nået et niveau, hvor en forsøgsudsætning af store græssere i en hegnet del af området også vil blive forsøgt. 

135 KM2 SAMMENHÆNGENDE MIDTJYSK NATUR ? 
Lars Nyhuus, TeamNord, var gæsteindbudt til at give sin version af et “rigtigt” naturområde for, som han sagde: -Vi oplever i øjeblikket politisk vilje til at afsætte penge til mere natur. Men et nyopsat natur-skilt ved indgangen til et allerede eksisterende naturareal giver jo ikke mere natur!
Han pegede i stedet på at bruge penge, der vil binde naturområder sammen. Eksempelvis arealet mellem Bredlund og Nørlund Plantager og videre mod vest mellem Nørlund og Søby brunkulslejer. Et sammenhængende naturområde på anslået 135 km2 – eller 5-6 gange større end Tolne Naturpark.

På tilsvarende vis, omend i noget mindre skala, rundede Henrik Jacobsen, LigaSyd, aftenen af med at pege på sammenhængen mellem de allerede fredede arealer omkring Salten Å, Vrads Sande, Tingdalen og de Natura 2000-beskyttede Velling skove – vel vidende at også den tanke vil teste mange lokale lodsejeres velvilje!

NATUREN TAGER TETEN
Natur Syd-projektet vil stå forrest i LigaSyds aktiviteter i år. Link til forårsprogrammet! Næste Natur Syd-debat indbydes 23. maj, hvor igangværende arbejdsgrupper bl.a. afrapporterer. Mødet er offentligt på Toftebjerg Medborgerhus.

Yderligere 7. juni drager Natur Syd i felten og besøger Mols Lab, Aarhus Universitets “rewilding”-projekt i Mols Bjerge. Her vil Morten DD deltage.

I det hele taget giver forårsprogrammet rig lejlighed til at komme ud i naturen: Affaldsindsamling 3. april – Vandretur Gl. Rye 17. april – Plantebyttedag 30. april – Fugletur 8. maj – Vandretur i Velling Skov 29. maj.

Efterårets program er ikke endeligt på plads. Her planlægges bl.a. med erfa-tur til Harrild Hede og Naturskolen der.