Farvel til et underligt år…!

Høj tåge eller lave skyer? Efterårssol i Søhøjlandet!

Et underligt år går på hæld! Underligt, fordi Corona-restriktioner og medfølgende usikkerheder har præget årets gang. I LigaSyd har vi måttet udsætte – og aflyse – og udsætte yderligere en række møder. 
Alligevel har vi haft et år med mange aktiviteter – og flot deltagelse i årets løb til ex. byrådsvalgmøder foruden en række foredrags- og debatarrangementer i tilknytning til Natur Syd-projektet.
I det nye år planlægger vi i Natur Syd-regi en række besøg til andre naturområder! Hvilke vil fremgå af 2022-programmet, som vi vil informere om straks i det nye år. Her håber vi også at kunne fortælle mere om, hvordan vi – sammen med lokalrådene – vil kunne fortsætte dialogmøder mellem byrådsmedlemmer og lokalsamfundene i Syd. 

FÆLLES FOKUS PÅ FÆLLES VARME – Yderligere vil ét nyt, vigtigt emne kræve stor opmærksomhed; nemlig den nye kommunale varmeplan, som forudsiger, at 8 ud af 10 boliger i vores område skal erstatte naturgas- og olieopvarmning med anden opvarmningsform inden 2030. LigaSyd vil invitere til møder, der fokuserer på kollektive løsninger som alternativ til, at hver enkelt husstand skal ud i en 6-cifret investering i selvstændige løsninger!
Det er tanker, som er faldet i god jord hos Silkeborg kommune. Herfra er der netop ydet tilskud til “Projekt Fællesvarme i Silkeborg Syd”, hvor LigaSyd sættes i spidsen for en afsøgning af teknologiske muligheder for netop mindre, fælles varmeanlæg, da Virklund, Them-Salten og Bryrup ikke længere optræder i kommunens plan for udbygning af fjernvarme.

FLERE MEDLEMMER – LigaSyd nærmer sig 80 medlemmer. Målet var 100 inden årsskiftet. Også her har Corona haft sit bremsende virke.
Vi vil gerne være flere! LigaSyd har kun indtægterne fra medlemskontingentet på 100 kr. pr. medlem. Alene annoncering af efterårets valgmøder kostede 8.600 kr. Og da alle arrangementer er gratis, giver økonomien jo visse begrænsninger i aktiviteterne. Se mere om medlemskab her på siden!
Stig Skovbo, formand LigaSyd