Fjernvarme i Virklund, Salten & Them

Har du is i maven til at vente på fjernvarmen?

En anlægsfase, hvor kvarterer gradvist tilkobles fjernvarmen fra 2026 og frem til udgangen af 2028, er lang tid for alle os, der slæber rundt med et aldrende olie- eller naturgasfyr. Så hvad nu, hvis fyret bryder sammen?

Inden du kaster dig over en investering på kr. 100.000 – 200.000 for en individuel varmepumpe eller jordvarmeanlæg, anbefaler jeg, at du overvejer alternativer. Sætter dit olie- eller gasfyr ud inden fjernvarmen når til din bolig, kan din smedemester måske skaffe dig et brugt erstatningsfyr, indtil fjernvarmen kommer forbi?

Vent endnu en fyringssæson – hvis muligt

Jeg har tidligere her i lokalavisen opfordret til at afvente afslutningen på den nuværende fyringssæson, inden beslutning om ny varmekilde træffes i den enkelte husstand i områder udlagt til fjernvarme (Virklund, Them-Salten og Knudlund). Med prisfald på energi vil jeg nu udvide opfordringen til yderligere at afvente til udgangen af 23/24-fyringssæsonen! Det vil give tid til gennemførelse af den planlagte tilslutningskampagne, der vil vise om tilslutningsprocenten er tilstrækkelig til at gennemføre de favourable fællesvarmeprojekter i Silkeborg Syd (65% tilsluttede fra start).

Fjernvarme er det bedste økonomiske alternativ

Selv med de beskrevne udgifter for at tilslutte sig fjernvarmen i Silkeborg Syd siger min hovedregning mig, at der der vil være mange penge at spare ved at sige ”ja tak” til fjernvarmen for os, der er så heldige at blive omfattet af kommunens udbygningsplaner.

Stig Skovbo