Forårsprogram for LigaSyd

Med ni arrangementer indbyder LigaSyd til en række forskelligartede arrangementer i første halvår af 2022. Ikke mindst ofres Natur Syd-projektet en særlig bevågenhed inden projektets afrapportering ved årets udgang. Foruden tre offentlige Natur Syd-møder vil arbejdsgrupperne bag blive flittigt involveret.

Programmet udsendes samtidig med en venlig henstilling om at indbetale årskontingentet på blot 100 kr. pr. person. Fra formand Stig Skovbo og kasserer Jess Hardlei lyder opfordringen:

I løbet af 2021 er medlemstallet vokset, så vi nu er rundet 90 kontingentbetalende medlemmer i borgernetværket – forudsat at alle nuværende medlemmer fornyer deres medlemskab i 2022.  Også i 2022 koster et personligt medlemskab kr. 100. Medlemskontingenterne går ubeskåret til at dække annonceringer og gennemførelse af foreningens aktiviteter.

Du kan indbetale dit kontingent på Mobile Pay (620318) eller bank (9860 0000522937). Husk at oplyse navn og mailadresse i fb. med betalingen, så vi kan maile dig omkring kommende aktiviteter.
Obs: – hvis du som nyt medlem har indbetalt din kontingent i sidste kvartal 2021 eller i 2022, gælder denne indbetaling også for 2022.