Klimavenlig fjernvarme

Klimavenlig fjernvarme er et stort skridt nærmere

Sådan lyder en overskrift på Silkeborg Forsynings hjemmeside. Siden bugner med relevant data for alle os, der har bævret over energiprisernes himmelflugt – og som heldigvis har genvundet nattesøvnen med de seneste prisfald på varme.

Sol, vindenergi, biomasse og overskudsvarme vil inden udgangen af 2028 kunne levere fossilfri fjernvarme – ikke blot til de nuværende 56.000 modtagere af fjernvarme i Silkeborg Kommune, men også til de yderligere 12.000, der forventes at få tilbud om fjernvarme.

Hvordan påtænkes fjernvarmenettet udbygget?

I takt med, at kapaciteten af varmeværket udbygges, vil mammut-investeringer i et udbygget distribueringsnet tilslutte nye boligområder og lokalsamfund over de kommende år. Sammenfattende for os i Silkeborg Syd kan vi konstatere … at Virklund og Them-Salten-Knudlund i perioden fra 2026 til udgangen af 2028 påtænkes tilkoblet fjernvarmenettet viajordledninger.

Projektforslaget skal politisk godkendes inden årets udgang. Og inden udgangen af 2024 vil en vejledende tilmelding afsløre, om den krævede tilslutningsprocent på 65% kan nås. Hvis det lykkes, vil Silkeborg Forsyning dernæst detailplanlægge rækkefølgen af kvarterer, der tilsluttes fjernvarmen.

Hvad bliver vilkårene for at tilslutte sig fjernvarmen?

Der vil ikke blive tale om tilslutningspligt for den enkelte husstand i områder, der fremtidigt får mulighed om fjernvarme. De præcise økonomiske vilkår for tilslutning kendes af gode grunde endnu ikke. Men et kik mod Grauballe indikerer niveauet omkring tilkobling til fjernvarmen. Inden sommeren 2025 vil interesserede her kunne tilslutte sig fjernvarmen for et tilslutningsbidrag på kr. 22.500. Dertil skal tilkøbes en fjernvarmeunit til kr. 23.500. Alternativt kan unitten købes på abonnement (installation, service og vedligehold) på kr. 215 per måned.

Tilslutning til fjernvarme i Silkeborg Syd bliver formodentlig dyrere, fordi transmissions-ledningerne er væsentligt længere her. Det betyder, at Silkeborg Forsyning i deres foreløbige beregninger for os i Syd yderligere indregner et konverteringstillæg på kr. 3000 for hvert af de første 10 år på fjernvarme.

Hvad med lokalsamfund, der ikke får fjernvarme fra Silkeborg?

For øvrige lokalsamfund og fritliggende huse i Silkeborg Syd vil varmepumper, jordvarme eller biomasse i form af individuelle anlæg udgøre de realistiske alternativer, der vil kunne opfylde kommunens politik om fossilfri varme for alle inden udgangen af 2030.

Mindre fællesanlæg (termonet) har vist sig både bæredygtige og økonomisk rentable for boligkvarterer eller klyngebebyggelser. Alligevel er der mig bekendt alene bestræbelser i Bryrup for at etablere et eget fællesvarmeanlæg til kollektiv varmeforsyning.

Stig Skovbo