Silkeborg kommune vil have mere vild natur

Silkeborg kommune vil sætte barren højt med en ny biodiversitetsplan. Målet er at sikre levesteder og levevilkår for mere end 600 dyre- og plantearter, som ellers risikerer at uddø. Tværtimod vil planen, at områdets store skove og naturområder skal byde endnu flere arter velkommen. 
Biodiversitetspolitikken beskriver, hvor vi kan tage fat på at opnå en rigere og mere varieret natur med både sjældne og almindelige arter. Der er afsnit om lysåben natur, skove, plantager, søer, vandløb, internationalt beskyttede områder, agerland, bynatur, erhvervs- og industriarealer foruden et afsnit om genskabelsen af råstofområderne. Alene det felt dækker 20 områder på 974 ha, hvoraf der er grus- og stenudvinding på de 156 ha. Min. 75% af råstofområderne skal retableres som lysåben natur efter udvinding, ønsker planen.
Kommunen beder nu om lokalkendskab og hjælp til den endelige udforming. Derfor er Biodiversitetsplanen i offentlig høring frem til 17. februar. Linket giver dig adgang til planens indhold og mulighed for at indgive dit høringssvar.