SKAL NATUR (?) OG BORGERE (?) BERIGES AF EN NATURPARK I SILKEBORG SYD?

Naturnationalparker og urørt skov. Naturnære driftformer i land- og skovbrug. Klimaindsats gennem udtagning af vådbundsarealer. Fortsæt selv listen ……I den seneste lange tid har bølgerne gået højt i debatten om, hvordan vi bedst giver plads til mere vild natur. Bagved ligger en delt erkendelse af, at naturens mangfoldighed er trængt – at det efterhånden længe er gået den gale vej for vores biodiversitet.Liga Syd inviterer til debatmøde om mulighederne for at etablere en naturpark i den sydlige del af Silkeborg Kommune. Naturkonceptet ”Naturpark” er skabt af Friluftsrådet og forudsætter opfyldelse af 10 kriterier for at kvalificere sig. Hvad består de 10 kriterier egentlig af? Sætter de begrænsninger for lodsejeres brug af arealerne? Og er konceptet egentlig en garant for en højnelse af naturværdierne på arealerne?

Det er spørgsmål af denne kaliber, som dialog- og debatmødet forsøger af afdække. Indledende vil repræsentanter for naturprojektet Natur Syd, der er økonomisk støttet af Silkeborg Kommune, give oplæg om dels erfaringer med naturparker andre steder, opkridte udfordringer for en evt. naturpark i geografien omkring Lystrupminde Naturskole – og endeligt præsentere et personligt bud på et større sammenhængende naturområde, der lader fantasien få fuld udblæsning – og ikke lader sig begrænse af rammerne for de eksisterende naturkoncepter.
Borgermødet er åbent for alle – mandag den 21. januar kl. 19 i Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus. Henrik, Martin og Stig / Liga Syd