Naturnationalpark – noget for Silkeborg Syd?

Kan skabelse af vild natur gennem hegning, udsætning af store græssere samt stop for jagt og skovhugst være et middel mod forarmelse af naturen og tab af biodiversitet?

I bestræbelserne på at identificere lokale bidrag, der kan afhjælpe klima- og biodiversitetskrisen havde LigaSyd endelig held med at invitere ”opfinderen” af naturkonceptet Naturnationalparker til foredrag og debat om naturkonceptet, som et folketingsflertal nu som en forsøgsordning ønsker etableret på 15 større statsejede arealer.

Rune Engelbrect Larsen er egentlig idehistoriker og filosof. Og måske bedst kendt som naturfotograf og forfatter til en række debatbøger med forslag til at imødegå den igangværende forarming af den danske natur. Ca. 45 naturinteresserede overværede et veldisponeret foredrag flankeret af oplægsholderen egne billeder til illustration af såvel udfordringer som løsningsforslag på naturens vegne.

Naturnationalparkerne tilstræber at sikre arealer, hvor hensynet til naturen kommer først. Naturbeskyttelse går forud for naturbenyttelse – hvad enten vi taler produktionshensyn eller friluftsliv. Med oprettelse af de 15 naturnationalparker og tilsvarende udlæg af ”urørt skov” vil vi i dansk sammenhæng skabe referenceområder, der over tid kan udgøre inspirationskilder for såvel konventionelt drevet skovbrug og andre former for skovdrift.

Med fordrags- og debatmødet har Liga Syd endelig indledt et længe næret ønske om at indsamle viden og inspiration til naturprojektet Natur Syd, der i perioden 2020-22 støttes af Silkeborg Kommune ….. og som sigter mod at foreslå større permanente naturprojekter i Silkeborg Syd.